Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Turystyka i Rekreacja

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia I stopnia - Turystyka i rekreacja

Jesteś aktywny, kreatywny, lubisz podróże, jesteś otwarty na nowe wyzwania, kulturę i tradycję innych narodów, chcesz pracować w branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej studia na kierunku turystyka i rekreacja są dla Ciebie idealnym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej!

Rosnąca liczba turystów ma bezpośredni wpływ na większe dochody we wszystkich gałęziach branży turystycznej. Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii oraz szeroko rozumianej branży związanej z turystyką, zdrowiem i rekreacją, odnową biologiczną, spa & wellness, biurach promocji miast, regionów czy województw. Zatem branża turystyczna daje perspektywę ciekawej i atrakcyjnej przy zawodowej!

 

Oferujemy ciekawe i atrakcyjne studia, które pozwalają na zdobycie m.in.:

 • wiedzy z obszaru ekonomii, zarządzania, marketingu w obszarze turystyki,
 • praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania hotelu, pensjonatu czy gospodarstwa agroturystycznego, zarządzania gastronomią, funkcjonowania ośrodków sanatoryjnych, spa & wellnes,
 • umiejętności przygotowywania, promowania oraz sprzedawania ofert i usług turystycznych.

 

Dzięki kreatywnym wykładowcom z dużym doświadczeniem zawodowym i autorskiemu programowi kształcenia pozwalającemu studentowi rozwiązywać konkretne zadania i realizować samodzielne projekty w środowisku pracy (hostel, hotel, ośrodek SPA & Wellness) zdobędziesz wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłej pracy zawodowe.

 

W trakcie studiów student zdobędzie praktyczne umiejętności dotyczące branży turystycznej:

 • świadczenia usług hotelarskich,
 • technik zarządzania personelem i obiektem turystycznym,
 • organizacji pracy w branży gastronomicznej,
 • obsługi klienta,
 • świadczenia usług w turystyce (organizacji turystyki kwalifikowanej, wyjazdów krajowych i międzynarodowych),
 • animacji wydarzeń turystycznych i aktywnej rekreacji, organizacji czasu wolnego,
 • dbania o dobry wizerunek obiektu i budowanie marki produktu turystycznego,
 • projektowania i realizowania imprez turystycznych.

Zapewniamy praktyki w branży hotelarsko-turystycznej (hostel, hotel, ośrodek spa & wellness), które pozwolą absolwentowi zapoznać się z tajnikami marketingu i sprzedaży usługi turystycznej oraz będą stanowiły niezbędną praktykę w zawodzie – jakże cenną z punktu widzenia potencjalnych pracodawców.

 

Praca dla absolwenta:

- hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp.

- ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i sportowe,

- gospodarstwa agroturystyczne,

- restauracje, usługi gastronomiczne i cateringowe, np. menedżer restauracji, kierownik zaopatrzenia,

- biura podróży, agencje turystyczne, agencje touroperatorów, np. analityk rynku hotelarskiego,

- ośrodki spa i Wellness, ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne,

- firmy promocyjno-marketingowe związane z branżą turystyczną,

- instytucje samorządowe zajmujące się turystyką i promocją regionów.

 

Specjalności

Zarządzanie w branży HORECA (Hotel, Restauracja, Catering)

W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat podstaw turystyki – technik zarządzania obiektem turystycznym, kreowania i świadczenia usług hotelarskich, obsługi klienta i dbania o dobry wizerunek obiektu i produktu hotelarskiego oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej.

Student będzie miał możliwość poznania pracy hotelu począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

W obszarze gastronomi zapozna się z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rola menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Pozna zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing w hotelarstwie
 • Marketing w gastronomii
 • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
 • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
 • Zarządzanie gastronomią
 • Organizacja pracy gastronomi
 • Kuchnie regionalne i obcych narodów
 • Troska o klienta

Zdobędziesz wiedzę, ale przed wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania hotelem. Poznasz zasady pracy hotelu, obsługi klienta, funkcjonowania zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, zarządzania personelem, a także animacji czasu wolnego.

Marketing i organizacja usług turystycznych

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania usługami turystycznymi, zapozna się z szeroko pojętym projektowaniem i realizację usług turystycznych. Od diagnozy i analizy zapotrzebowania rynku, potrzeb i preferencji klienta, aż po planowanie i realizację usług turystycznych. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.

Będzie potrafił reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającej się branży turystycznej tworząc wyspecjalizowane podmioty obsługi ruchu turystycznego, jak i zarządzając produktem turystycznym. Pozna zmieniające się tendencje w ruchu turystycznym, jak i obsłudze klienta.

Ważnym elementem programu kształcenia realizowanego na studiach jest również poznanie zasad sprzedaży i marketingu usług turystycznych.

Oferta studiów jest dedykowana wszystkim, którzy pragną zajmować się szeroko pojętą usługą turystyczną – projektowaną od szczebla diagnozowania potrzeb i preferencji klienta, poprzez skuteczną promocję, aż po dostarczenie usługi turystycznej.

Student w trakcie nauczania zdobędzie również wiedzę z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych. Umiejętności komunikacji w języku obcym pozwolą również na pracę w środowisku międzykulturowym.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing w turystyce
 • Sprzedaż produktów turystycznych
 • Zarządzanie obiektami turystycznymi
 • Promocja i sprzedaż usług turystycznych
 • Planowanie, organizacja i obsługa imprez turystycznych
 • Produkt turystyczny
 • Budowanie marki w turystyce i PR
 • Obsługa ruchu turystycznego
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / płatne od 1 do 4 semestru w roku:340 zł
Czesne miesięczne / płatne od 5 semestru studiów:510 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ