Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Turystyka i Rekreacja

Zapisz się

400,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Zarządzanie w branży HORECA (Hotel, Restauracja, Catering)

W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat podstaw turystyki – technik zarządzania obiektem turystycznym, kreowania i świadczenia usług hotelarskich, obsługi klienta i dbania o dobry wizerunek obiektu i produktu hotelarskiego oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej.

Student będzie miał możliwość poznania pracy hotelu począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

W obszarze gastronomi zapozna się z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rola menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Pozna zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing w hotelarstwie
 • Marketing w gastronomii
 • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
 • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
 • Zarządzanie gastronomią
 • Organizacja pracy gastronomi
 • Kuchnie regionalne i obcych narodów
 • Troska o klienta

Zdobędziesz wiedzę, ale przed wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania hotelem. Poznasz zasady pracy hotelu, obsługi klienta, funkcjonowania zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, zarządzania personelem, a także animacji czasu wolnego.

Menedżer projektów turystycznych

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania usługami turystycznymi, zapozna się z szeroko pojętym projektowaniem i realizację usług turystycznych. Od diagnozy i analizy zapotrzebowania rynku, potrzeb i preferencji klienta, aż po planowanie i realizację usług turystycznych. Uzyska umiejętności praktyczne z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.

Będzie potrafił reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającej się branży turystycznej tworząc wyspecjalizowane podmioty obsługi ruchu turystycznego, jak i zarządzając produktem turystycznym. Pozna zmieniające się tendencje w ruchu turystycznym, jak i obsłudze klienta.

Ważnym elementem programu kształcenia realizowanego na studiach jest również poznanie zasad sprzedaży i marketingu usług turystycznych.

Oferta studiów jest dedykowana wszystkim, którzy pragną zajmować się szeroko pojętą usługą turystyczną – projektowaną od szczebla diagnozowania potrzeb i preferencji klienta, poprzez skuteczną promocję, aż po dostarczenie usługi turystycznej.

Student w trakcie nauczania zdobędzie również wiedzę z zakresu public relations, kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, specyfiki obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych. Umiejętności komunikacji w języku obcym pozwolą również na pracę w środowisku międzykulturowym.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing w turystyce
 • Sprzedaż produktów turystycznych
 • Zarządzanie obiektami turystycznymi
 • Promocja i sprzedaż usług turystycznych
 • Planowanie, organizacja i obsługa imprez turystycznych
 • Produkt turystyczny
 • Budowanie marki w turystyce i PR
 • Obsługa ruchu turystycznego

Realizowane projekty specjalnościowe:

 • Sprzedaż produktów turystycznych
 • Produkt turystyczny i reklama
 • Promocja atrakcji turystycznych
 • Funkcjonowanie agencji i biur turystycznych
 • Kultura a turystyka
 • Budowanie marki w turystyce
 • Aktywne formy turystyki i rekreacji
 • Turystyka krajowa i zagraniczna
 • Standaryzacja usług turystycznych
 • Obsługa klienta
 • Projekty unijne i strukturalne w turystyce
 • Kreatywne zarządzanie w turystyce 

Praca dla absolwenta:

 • hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp.
 • ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne i sportowe,
 • gospodarstwa agroturystyczne,
 • biura podróży, agencje turystyczne, agencje touroperatorów, np. analityk rynku hotelarskiego lub turystycznego,
 • firmy promocyjno-marketingowe związane z branżą turystyczną,
 • instytucje samorządowe zajmujące się turystyką i promocją regionów.
Kadra: 

dr Tetiana Kazakova - dziekan kierunku Turystyka i rekreacja on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / płatne od 1 do 4 semestru w roku:400 zł
Czesne miesięczne / płatne od 5 semestru studiów:590 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ