Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zapisz się

475,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego, pracujący w służbach bhp oraz zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

Cel

Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp.

Korzyści

Uzyskanie kwalifikacji do realizowania zadań służby bhp zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U z 2004 r nr.  246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach bhp, chcące podjąć prace na stanowiskach inspektorów bhp.

Nie bez znaczenia jest przygotowanie absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki bhp w środowisku pracy.  

Dodatkowo absolwent studiów otrzymuje:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu Pierwszej Pomocy przedmedycznej
  • Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu „Metodyka prowadzenia szkoleń BHP” ( 90 godz.)
  • Zaświadczenie „Audytor wewnętrzny systemów zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy”

Czas

2 semestry,

Metoda

Około 80% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny
mgr Ewa Zdziemborska-Jatczak

Kadra: 

Wśród naszej kadry m.in.:

dr Artur WOŹNY – Adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach małych, średnich oraz korporacjach, ryzyka zawodowego, a także ergonomii. Jest czynnym głównym specjalistą służb BHP, inspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej, członkiem OSPSBHP, egzaminatorem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie oraz międzynarodowym instruktorem pierwszej pomocy przedmedycznej. Posiada także uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu metodyki pracy służb BHP, ryzyka zawodowego, metodyki prowadzenia szkoleń oraz ergonomii. Przewodniczący zespołu doradców w zakresie analiz ergonomicznych stanowisk pracy oraz służb BHP w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Autor wielu publikacji, licznych artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych.

 

mgr Magdalena DOBOSZ – Absolwentka studiów podyplomowych Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną praca oraz studiów menedżerskich. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej zarówno jako główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej jak i  menadżer zespołu. Aktywny członek OSPSBHP oraz zespołu doradców w zakresie analiz ergonomicznych stanowisk pracy oraz służb BHP w  Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.  Prowadzi zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej z zakresu ryzyka zawodowego oraz ochrony przeciwpożarowej. Współautor podręcznika „Podstawowa dokumentacja służb BHP” oraz licznych artykułów o tematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy drukowanych w Polsce i krajach UE.

 

mgr Piotr SAJA – Czynny specjalista w zakresie BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktywny członek OSPSBHP oddział Rzeszów. Na co dzień pracownik Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych i członek zespołu doradców w zakresie analiz ergonomicznych stanowisk pracy. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z zarządzaniem BHP, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zawodowego oraz ochrony przeciwpożarowej. Autor licznych artykułów w zakresie bhp i p.poż drukowanych w Polsce i krajach UE

Opłaty: 
  • Czesne miesięczne (płatne w 8 ratach): 475 zł
  • Pełny koszt studiów to 3800 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ