Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zapisz się

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia publicznego, słuchacz zdobywa wiedzę związaną z otoczeniem prawnym, jak i ekonomicznym placówek służby zdrowia. Zapoznaje się z aktami prawnymi regulującymi organizacje ochrony zdrowia w państwie w sektorze prywatnym i publicznym. Przygotowuje się do sprawnego zarządzania placówkami medycznymi i koordynowania zadaniami pracowników służby zdrowia.

Adresaci

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

Czas trwania

2 semestry – 210 godzin

Metoda

Około 80% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Przedmioty: 
System ochrony zdrowia w Polsce 
Ekonomika zdrowia
Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
Prawo medyczne
Zarządzanie finansowe w zakładzie opieki zdrowotnej 
Zarządzanie szpitalem
Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej
Zamówienia publiczne
Systemy informatyczne w jednostkach opieki zdrowotnej
Gospodarka lekiem z elementami farmakoekonomii
Zarządzanie jakością
Psychologia zarządzania
Budowanie wizerunku placówki opieki zdrowotnej
 
oraz zagadnienia z zakresu:
odpowiedzialności zawodowej
działalności samorządowej
doskonalenia zawodowego
kontraktowania świadczeń przez samodzielne podmioty
obowiązującej dokumentacji medycznej
Opłaty: 
Pełny koszt studiów to 4500 zł
Płatność w 8 ratach
Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
Wystawiamy faktury VAT
 
FAQ