Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Zapisz się

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Cel studiów

Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.

Adresaci

Trwające dwa semestry studia podyplomowe na kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r. Główni adresaci to absolwenci kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia oraz wszyscy, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

Czas trwania

2 semestry

Metoda

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Mocne strony kierunku: 

Absolwent naszych studiów sprawdzi się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie ale też jako opiekun lub wychowawca, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych.

Absolwent przygotowany jest również do pracy w gminnych i regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych.

Absolwent zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kadra: 

Opiekun merytoryczny

dr Aleksandra Chudzik

Przedmioty: 

W programie między innymi:

  • Zdobywanie wiedzy z takich dziedzin jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia. Ponadto umiejętności metodologiczne, społeczne i menadżerskie oraz stosowanie w praktyce metod i technik interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej.
Opłaty: 
  • Pełny koszt studiów to 3000 zł
  • Płatne w 8 ratach
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ