Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe

Zapisz się

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

Cel

Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji w jednostkach administracji publicznej, odpowiadających za bezpieczeństwo ludności na danym obszarze w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Studenci w trakcie nauki na kierunku poznają metody analizy potencjalnych zagrożeń, tworzenia planów zarządzania kryzysowego i sprawnego ich wdrażania, usuwania skutków zagrożeń oraz pomocy doraźnej ludności już po wystąpieniu kryzysu.

Czas

2 semestry, 210 godzin

Metoda

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 60% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 40% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Mocne strony kierunku: 

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 60% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 40% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Przedmioty: 

W programie:

 • Nauka o państwie i prawie
 • Administracja publiczna
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego
 • system bezpieczeństwa narodowego
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Obrona cywilna i organizacja ratownictwa
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa RP
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Organizacja i funkcjonowanie centrum kryzysowego
 • Gry decyzyjne
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązania konfliktów i mediacji społecznych
 • Seminarium
Opłaty: 
 • Pełny koszt studiów to 3400 zł
 • Płatne w 8 ratach
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
 • Wystawiamy faktury VAT
FAQ