Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Praca socjalna (Zjazdy w Wodzisławiu Śląskim)

Zapisz się

400,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Asystent rodziny

Studia na specjalności Asystent rodziny, umożliwiają studentowi zdobycie profesjonalnej wiedzy, jak i umiejętności z różnych dziedzin związanych z pedagogiką społeczną oraz wychowawczą. Student pogłębi również wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychologii, w tym z rozwojem osobowościowym. Dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez najlepszą kadrę dydaktyczną absolwenci tej specjalności będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po ukończeniu studiów będą mogli podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.

 

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Absolwenci tej specjalności na kierunku praca socjalna wykazują się pełnym przygotowaniem do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jak i organizacjach pozarządowych prowadzących działalność skupiającą się nad opieką nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Mogą z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, fundacjach.

 

Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

Studia na tej specjalności umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, socjologii oraz psychologii, niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań na stanowisku pracownika socjalnego. Pracownika będącego zarazem sprawnym organizatorem społeczności lokalnych oraz animatorem społecznym. Specjalność przygotowuje do wykonywania różnorakich działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program specjalności Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej pozwala zapoznać studenta się z problematyką społeczną i metodami badań. Przygotowuje do kompetentnego rozwiązywania różnych problemów w grupach i społecznościach lokalnych. Studia na tej specjalności mają charakter wielokierunkowy. Przygotowują absolwenta do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną, jak i do współpracy z grupami oraz całymi społecznościami lokalnymi.

 

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:400 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:590 zł
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ