Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Pielęgniarstwo (pomostowe)

Zapisz się

390,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Przedmioty: 

NAUKI PODSTAWOWE

Elementy anatomii z fizjologią
Biochemia i biofizyka
Farmakologia
Mikrobiologia i parazytologia
Radiologia

NAUKI SPOŁECZNE

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Pedagogika
Prawo
Psychologia
Zdrowie publiczne

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Badania fizykalne
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Dietetyka
Podstawowa opieka zdrowotna
Podstawy pielęgniarstwa
Promocja zdrowia
Zajęcia fakultatywne do wyboru: Zakażenia szpitalne, Język migowy, Promocja
zdrowia psychicznego

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Interna i pielęgniarstwo internistyczne
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Opieka paliatywna
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Ratownictwo medyczne
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Interna i pielęgniarstwo internistyczne
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Opieka paliatywna
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Ratownictwo medyczne
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Podstawowa opieka zdrowotna
Promocja zdrowia
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Opłaty: 
Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!
 
Czesne miesięczne / płatne przez 12 miesięcy w roku: 390 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej: 17 zł
Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ