Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Ochrona środowiska

Zapisz się

320,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Odnawialne źródła energii

Specjalność została przygotowana z myślą o przyszłych specjalistach, którzy znajdą zatrudnienie w sektorach ochrony środowiska, wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii – biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp. Wypełniając wymogi Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984), absolwent specjalności "Odnawialne źródła energii" może uzyskać certyfikat instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii, wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Są to poszukiwane i cenne kwalifikacje w perspektywie kariery zawodowej absolwenta.

Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja

Specjalność jest dedykowana przyszłym specjalistom doradztwa w obszarze ochrony środowiska. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, a także kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej jako elementów ochrony środowiska przyrodniczego. Absolwenci tej specjalności posiądą również wiedzę z zakresu ekonomii środowiska oraz technologii stosowanych w ochronie środowiska. Dzięki wielowymiarowemu wykształceniu znajdą pracę na stanowiskach doradców, ekspertów, menedżerów czy urzędników.

Opłaty: 

Wpisowe 0 zł!

Czesne miesięczne (płatne przez 12 miesięcy w roku):320 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ