Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Ochrona środowiska

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Odnawialne źródła energii

Specjalność została przygotowana z myślą o przyszłych specjalistach, którzy znajdą zatrudnienie w sektorach ochrony środowiska, wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii – biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp. Wypełniając wymogi Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984), absolwent specjalności "Odnawialne źródła energii" może uzyskać certyfikat instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii, wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Są to poszukiwane i cenne kwalifikacje w perspektywie kariery zawodowej absolwenta.

Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja

Specjalność jest dedykowana przyszłym specjalistom doradztwa w obszarze ochrony środowiska. Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, a także kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej jako elementów ochrony środowiska przyrodniczego. Absolwenci tej specjalności posiądą również wiedzę z zakresu ekonomii środowiska oraz technologii stosowanych w ochronie środowiska. Dzięki wielowymiarowemu wykształceniu znajdą pracę na stanowiskach doradców, ekspertów, menedżerów czy urzędników.

Ochrona powietrza (Ochrona jakości powietrza)

Specjalność ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przyczyn i rodzajów zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wpływu tych zanieczyszczeń, w tym smogu, na człowieka i środowisko przyrodnicze, jak również  innowacyjnych metod ich ograniczania i eliminacji.

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
- sposobów rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
- zależności rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu od czynników
  meteorologicznych i topograficznych,
- zanieczyszczeń związkami siarki, azotu, węgla,
- emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pochodzących zarówno
  z procesów przemysłowych, jak i komunikacji,
- smogu – przyczyny i warunki powstawania, wpływ na zdrowie człowieka, metody
  walki ze smogiem i jego skutkami,
- metod oceny jakości powietrza na podstawie pomiarów stężenia
  zanieczyszczeń,
- innowacyjnych technologii oraz metod ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń
  atmosfery na poziomie procesów przemysłowych i na poziomie gospodarstw
  domowych,
- przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu,
- prawnych aspektów ochrony powietrza z uwzględnieniem wymagań Unii
  Europejskiej w tym zakresie (w tym polityka antysmogowa w Polsce, pakiet klimatyczno-energetyczny UE).

 

Opłaty: 

Wpisowe 0 zł!

Czesne miesięczne obowiązujące od 1 do 6 semestru:340 zł
Czesne miesięczne obowiązujące dla 7 semestru (letni):415 zł
Czesne miesięczne obowiązujące dla 7 semestru (zimowy):390 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ