Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Informatyka

Zapisz się

490,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia magisterskie II stopnia na kierunku informatyka pozwalają na dalszy rozwój umiejętności nabytych na studiach I stopnia. Studia te pozwalają na pogłębienie wiedzy związanej z Bazami danych i projektowaniem systemów informatycznych. Stwarzają możliwość rozwijania  własnych zdolności i poszerzania umiejętności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów. Program studiów został przygotowany tak, by zachęcić do pracy w środowisku najnowszych technologii sieciowych. Kształcą specjalistów posiadających zarówno szeroką wiedzę merytoryczną, jak i niezbędne umiejętności praktyczne.

Studenci w czasie całych studiów poznają realne problemy zawodu informatyka. Poznają nowoczesne metody pobudzające kreatywność: projektową, warsztatową oraz case study.

Specjalności

Technologie przetwarzania danych

Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie projektowania i eksploatacji systemów baz danych.

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

 • Informatyzacja procesów biznesowych - systemy CRM
 • Podstawy hurtowni danych
 • Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych
 • Projekt własnego przedsięwzięcia
 • Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 • Informatyzacja procesów biznesowych - systemy CRM
 • Podstawy hurtowni danych
 • Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych
 • Projekt własnego przedsięwzięcia
 • Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

Technologie sieciowe

Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie projektowania i eksploatacji sieci komputerowych tj. w zakresie użytkowania, konfigurowania, projektowania i programowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych oraz poznania rozwiązań technicznych stosowanych w tych sieciach.

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:      

 • Rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych
 • Sieci światłowodowe
 • Technologie sieci mobilnych
 • Topologie złożonych sieci komputerowych
 • Transmisja danych w sieciach komórkowych
 • Utrzymanie serwisów i usług sieciowych
Kadra: 

dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka - Dziekan kierunku Informatyka on-line
mgr inż. Mateusz Zieliński - Prodziekan kierunku Informatyka on-line

Przedmioty: 

Przedmioty ogólne:

 • Inteligentne przetwarzanie tekstu
 • Inteligentne systemy wnioskujące
 • Język obcy
 • Metody zarządzania projektami
 • Metody zarządzania sieciami
 • Podejmowanie decyzji / Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Podstawy baz danych typu No SQL
 • praktyka zawodowa ogólno-informatyczna
 • praktyka zawodowa specjalnościowa
 • Programowanie urządzeń́ mobilnych
 • Programowanie w chmurze
 • Projektowanie systemów bankowych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Sztuczna inteligencja w przetwarzaniu danych
 • Współczesne planowanie kariery zawodowej / Metodyka zarządzania kompetencjami
 • Zarządzanie wiedzą / Technologie 5G

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność - Bazy danych i systemy informatyczne

 • Eksploracja danych
 • Informatyzacja procesów biznesowych - systemy CRM
 • Podstawy hurtowni danych
 • Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych
 • Projekt własnego przedsięwzięcia
 • Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

Specjalność - Technologie sieciowe

 • Rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych
 • Sieci światłowodowe
 • Technologie sieci mobilnych
 • Topologie złożonych sieci komputerowych
 • Transmisja danych w sieciach komórkowych
 • Utrzymanie serwisów i usług sieciowych
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:490 zł
Czesne miesięczne w 3 semestrze:575 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ