Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Informatyka

Zapisz się

350,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

 

Technologie programowania - Akademia programowania / Akademia kodera

Przedmioty i specjalizacja skupione na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie tworzenia aplikacji desktopowych (typowych aplikacji komputerowych), webowych (aplikacji internetowych) i aplikacji mobilnych.

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalizacji:

 • Podstawy informatyki i inżynierii systemów
 • Programowanie obiektowe
 • Metody numeryczne w informatyce
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Systemy wbudowane
 • Metody optymalizacji
 • Aplikacje internetowe
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
 • Analiza systemowa i jej notacje
 • Internetowe bazy danych
 • Technologie XML
 • Technologie webowe
 • Systemy transakcji elektronicznych
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych i dźwięku
 • Zaawansowane technologie programowania

Algorytmy i struktury danych

    Języki programowania:

 • Język C++ podczas nauki programowania strukturalnego
 • Język C# podczas nauki programowania obiektowego
 • Język Java podczas nauki programowania obiektowego
 • Języki HTML, CSS, JS (java scrpit) podczas nauki programowania aplikacji webowych
 • Język SQL podczas nauki programowania baz danych, głównie MS SQL Server

    Narzędzia dla studentów i deweloperów:

 • MS Visual Studio 2017
 • Xamarin

Zarządzanie projektem informatycznym - Akademia IT Project Managera

Przedmioty i specjalizacja najbliższa Informatyce ekonomicznej (ang. Business Information Systems,
niem. Wirtschaftsinformatik)

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalizacji:

 • Podstawy informatyki i inżynierii systemów
 • Projektowanie interfejsów
 • Analiza systemowa i jej notacje UML (ang. Unified Modeling Language) i BPMN (ang. Business Process Model and Notation)
 • Internetowe bazy danych
 • Technologie XML
 • Technologie webowe
 • Systemy transakcji elektronicznych
 • Prowadzenie projektów informatycznych
 • Programowanie gier komputerowych
 • Informatyka ekonomiczna
 • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzenie projektem informatycznym
 • Administracja systemami
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / płatne przez 12 miesięcy w roku: 350 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej: 17 zł

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ