Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Informatyka

Zapisz się

500,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Informatyka on-line - studia inżynierskie kształcące wszechstronnych specjalistów

Branża IT przeżywa ciągły rozkwit, a rynek pracy zgłasza bardzo duże zapotrzebowanie na zawody związane z Informatyką. Szczególnie doskonale wykształceni, znający wiedzę od strony praktycznej informatycy, płynnie poruszający się w różnych językach programowania, znający zagadnienia cyberbezpieczeństwa oraz budowy infrastruktury sieciowej, mają niebywałą szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy jeszcze w trakcie studiów.

Wybierając studia informatyczne na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, otrzymasz nie tylko wiedzę, lecz przede wszystkim będziesz uczestniczyć w dużej ilości zajęć praktycznych i prowadzić samodzielnie projekty kreatywne. Możesz liczyć również na pomoc w znalezieniu praktyk oraz staży otwierających Ci drogę do kariery w tym stabilnym, przyszłościowym zawodzie. Tryb studiów on-line umożliwi Ci zarazem wygodne połączenie nauki z praktykami czy pracą.

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich - informatyka on-line:

 • ma ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku informatyka. Absolwent studiów magisterskich wykazuje biegłość w wybranej specjalności,
 • posiada umiejętności i wiedzę pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, wydawać opinie na podstawie posiadanych informacji oraz zasad prawnych i etycznych,
 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych a także w administracji państwowej i samorządowej. Odczuwa nawyk ustawicznego dokształcania się kontynuacji edukacji (na studiach doktoranckich) ora ciągłego rozwoju zawodowego,
 • jest przygotowany do podejmowania szeroko pojętych wyzwań badawczych.
Mocne strony kierunku: 

Absolwenci Informatyki II stopnia w PUW łatwo znajdują pracę. Sprzyja temu program nauczania w pełni odpowiadający zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przyszli pracodawcy ( oraz Partnerzy Technologiczni AHE/Informatyka ) wspólnie z naszą uczelnią układają, monitorują i opiniują programy kształcenia.

Absolwenci podejmują pracę m.in. jako:

 • specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich i edukacyjnych,
 • programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych,
 • administratorzy sieci,
 • analitycy systemów i danych,
 • liderzy projektów informatycznych,
 • pracownicy badawczy lub naukowi.

Specjalność „Bazy danych i systemy informatyczne” oraz „Technologie sieciowe” łączy w swojej ofercie umiejętności projektowe, techniczne i naukowe z wybranego obszaru informatyki. Absolwenci są poszukiwanymi specjalistami (ponieważ) posiadają umiejętności projektowe i naukowo-badawcze. Znajdują zatrudnienie w zespołach badawczo-rozwojowych wielu firm związanych z sektorem IT.

Specjalności

 

Sieci teleinformatyczne

Przedmioty i specjalność skupione są na zdobywaniu umiejętności programistycznych w zakresie tworzenia architektury sieci i metodyki projektowania eksploatacji sieci teleinformatycznej.

Zakres przedmiotowy i tematyczny – kluczowe przedmioty specjalności:

 • Architektura sieci teleinformatycznych
 • Budowa i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Ethernet i wirtualne sieci lokalne VLAN
 • Projektowanie i wymiarowanie sieci klasy „Campus”
 • Zarządzanie bezp. w sieciach teleinformatycznej
 • Bezprzewodowe sieci LAN
 • Transmisja danych w sieciach komórkowych
 • Przełączanie i routing w sieciach IP
 • Sieci transportu danych
 • Wirtualne sieci prywatne VPN
 • Pomiary i analiza jakości w sieciach pakietowych
Kadra: 

dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka - Dziekan kierunku Informatyka on-line
mgr inż. Mateusz Zieliński - Prodziekan kierunku Informatyka on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:500 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru 560 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

 

FAQ