Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Grafika

Zapisz się

590,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Projektowanie graficzne i fotografia

W specjalistycznym kształceniu student zapoznaje się z warsztatem grafika-projektanta poprzez realizację konkretnych projektów. Poznaje miary, formaty, gramatykę wizualną, środki wyrazu, zasady kompozycji, typografii, prawidła geometrii; poznaje zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia, percepcji komunikatu wizualnego, etc. Studia przygotowują przyszłych grafików zarówno do kreatywnego i kompleksowego podejmowania problemów projektowych na stanowiskach samodzielnych projektantów, jak również do pracy w zespole kreatywnym. Absolwenci specjalności nie tylko doskonale sprawdzają się na współczesnym rynku reklamy ale także biorą udział w prestiżowych wystawach.
Studia na specjalności projektowanie graficzne i fotografia przygotują Cię do pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy, studiach graficznych, do działań w świecie mediów (prasa, film), w usługach reklamowych dla obszaru techniczno-naukowego (medycyna, laboratoria) oraz przemysłu turystycznego. Nauczymy Cię również, jak zaprojektować własne przedsięwzięcie.

- zdobędziesz umiejętności praktyczne: przygotowanie zdjęć do serwisów internetowych i mediów socjalnych, przygotowanie zdjęć i wideo na potrzeby reklamy, fotografia w studiu, reprodukcja, dobór techniki fotografii do tematu zdjęcia, podstawy montażu i efektów specjalnych, dokumentacja fotograficzna planu filmowego.
- poznasz techniki fotografii, narzędzia/aparaty/oświetlenie dedykowane do fotografii studyjnej, produktowej i dokumentalnej, programy do obróbki obrazu fotograficznego.

Kreowanie własnej, autorskiej wypowiedzi artystycznej przy pomocy warsztatu fotograficznego to nadrzędny cel zwieńczający proces dydaktyczny na specjalności projektowanie graficzne i fotografia.

Korzystając umiejętnie i świadomie z tego medium, jesteśmy w stanie wykluczyć absorbujące i czasochłonne procesy realizacyjne towarzyszące typowo manualnym warsztatom plastycznym, co w wypadku FOTOGRAFII pozwala w większym zakresie uruchamiać wyobraźnię i więcej czasu poświęcać na twórcze spekulacje intelektualne, a zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne mogą w rezultacie zaowocować podjęciem własnej działalności zawodowej.

Aby jak najpełniej wykorzystać potencjał zaklęty w fotografii, AHE wciąż poszerza możliwości sprzętowe, obiektowe i kadrowe.

Przenieśliśmy pracownię fotograficzną do budynku K przy ul. Sterlinga w nowe, lepiej przystosowane do tego celu miejsce. Jest tam wydzielona przestrzeń na atelier, salę wykładową i ciemnię fotograficzną z możliwością urządzenia w przyległym holu galerii do eksponowania bieżących osiągnięć studentów.

Przedmioty:

- Projektowanie komunikatu wizualnego
- Projektowanie systemów identyfikacji graficznej
- Projektowanie wydawnictw i typografii
- Projektowanie grafiki multimedialnej
- Fotografia artystyczna
- Fotografia użytkowa

Dyplom w specjalności projektowanie graficzne i fotografia realizowany jest w jednym z zaproponowanych obszarów.

Wykładowcy:
prof. Stanisław Łabęcki - opiekun specjalności
prof. Sławomir Iwański
dr hab. Leokadia Bartoszko, prof. AHE
mgr Miłosz Krajewski

Artysta - rozwój zawodowo-biznesowy

Specjalność przygotowuje artystów do takich działań artystycznych, które skutkują rozwojem kompetencji podmiotowych oraz osobowości artysty. Jest to unikalna specjalność ukierunkowana na przygotowanie do rozumienia sfery sztuki najnowszej, działania w jej obszarze, a także w sferze rozumienia rozwoju człowieka. Dzięki specjalnemu programowi edukacji artysta studiujący tę specjalność uczy się nie tylko tworzenia dzieła sztuki, ale także rozwijania posiadanego potencjału osobowościowego. W toku programu kształcenia wykonywane przez studenta prace prowadzą do tworzenia dzieł sztuki. Stymuluje to proces jego podmiotowej ewolucji. W miarę pracy artystycznej zwiększa on posiadany potencjał sprawczy. Umiejętność stymulowania własnego rozwoju jest kompetencją, którą może być zainteresowanych wielu ludzi, niekoniecznie związanych z zawodem artysty.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił stworzyć dzieła i efektywnie umieścić je na rynku sztuki. W ten sposób jego dzieła będą mogły służyć rozwojowi dziedziny, w której będzie aktywny. Tym samym uzyska godną gratyfikację za swoją twórczą, unikatową pracę. Stymuluje to także proces jego ewolucji, czyli rozwijania siebie w kierunku poszerzenia własnego potencjału sprawczego. Dotychczasowe doświadczenia kierunku grafika w AHE w Łodzi potwierdzają, że możliwe jest osiągnięcie tak ambitnych celów, jak opisane wyżej. Koncepcja kształcenia na naszych studiach zapewnia ponadprzeciętne sukcesy studentów, absolwentów i dydaktyków.

Dwóch wykładowców na Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi zostało uhonorowanych prestiżowymi medalami Gloria Artis. Są to: dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka, prof. AHE, dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska.

Jeśli jesteś ciekawy świata i chcesz dołączyć do grona ambitnych indywidualności, zapraszamy do studiowania wyjątkowej specjalności artysta – rozwój zawodowo-biznesowy na kierunku grafika.

Wybrane przedmioty:
1. Pracownia: Struktury wizualne – poziom III i IV, dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka prof. AHE
2. Techniki cyfrowe – poziom III i IV, dr hab. Aleksandra Chrapowicka
3. Artystyczne wykorzystanie mediów społecznościowych, mgr Marek Zygmunt
4. Wstęp do kreatywności – mgr Izabela Janowska
5. Fotografia progresywna – dr Borys Makary
6. Projektowanie produktu artystycznego na rynek sztuki – mgr Małgorzata Kosiec
7. Projektowanie własnego przedsięwzięcia artystycznego – prof. Zbigniew Dudek
8. Dyplom prowadzony jest przez dowolną osobę spośród kadry uczącej na kierunku grafika na poziomie studiów magisterskich

Opiekun specjalności: dr Krzysztof Jurecki

Grafika 3D i game art (w przygotowaniu)

Specjalność Grafika 3D i Game Art skierowana jest do osób zainteresowanych tworzeniem artystycznej sztuki wirtualnej, projektowaniem gier komputerowych oraz działaniami związanymi z grafiką komputerową. Studia te mają na celu wykształcenie absolwenta z tytułem magistra, który będzie przygotowany do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki 3D i game art.

Cel studiów:

Celem studiów magisterskich jest zapewnienie kompleksowego wykształcenia w zakresie projektowania gier komputerowych oraz grafiki 3D. Absolwent będzie posiadał szeroki zakres kompetencji, które umożliwią mu podjęcie pracy w branży gier komputerowych, reklamie, wizualizacjach przestrzennych oraz architektonicznych.

Przedmioty w specjalności:

Projektowanie gier komputerowych – blok designerski: ten przedmiot skupia się na projektowaniu gier komputerowych jako całości, obejmując również aspekty postprodukcji i efektów specjalnych.
Projektowanie środowiska i postaci: ten przedmiot dotyczy modelowania 3D, elementów scenografii, projektowania postaci oraz level design.
Projektowanie graficzne w grach: ten przedmiot zajmuje się projektowaniem interfejsu w grach komputerowych.
Kadra dydaktyczna:

Zajęcia na tej specjalności prowadzone są zarówno przez wykładowców uniwersyteckich, jak i specjalistów z branży gier komputerowych oraz grafików projektantów.
Dzięki temu studenci mogą zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę z pierwszej ręki od ekspertów związanych z tą dziedziną.

Unikatowość specjalności:

W porównaniu z innymi uczelniami Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wyróżnia się artystycznym podejściem do projektowania przestrzeni wirtualnych i elementów gier komputerowych.
Studenci będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie modelowania i animacji 3D, montażu audio i wideo oraz digital painting, a także pracy z narzędziami takimi jak Autodesk 3Dmax i Adobe Creative Cloud.

Możliwości zawodowe:

Absolwenci specjalności Grafika 3D i Game Art znajdą zatrudnienie w zespołach graficznych, agencjach reklamowych oraz branży gier komputerowych. Ich umiejętności będą również przydatne w sektorze animacji 2D i 3D, projektowaniu UI i UX oraz projektowaniu storyboardów.

Kadra: 

dr Bartłomiej Jarmoliński - Dziekan kierunku Grafika on-line
mgr Jan Worpus-Budziejewski - Prodziekan kierunku Grafika on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:590 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:840 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ