Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia polska

Zapisz się

430,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Dlaczego filologia polska na PUW-ie to najlepszy wybór?

- wyposażymy Cię w rzetelną wiedzę o literaturze i języku,
- nauczysz się prowadzić wzorcową komunikację: pod względem sprawności i wrażliwości językowej oraz odpowiedzialności za słowo,
- pokażemy Ci, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia i odpowiednie kanały komunikacji,
- nauczysz się rozumieć i analizować zjawiska zachodzące w kulturze i otoczeniu społecznym,
- dowiesz się, jak identyfikować fake newsy i przeciwdziałać dezinformacji,
- po studiach II stopnia możesz pisać u nas doktorat z językoznawstwa.

Specjalności

FACT-CHECKING I PRZECIWDZIAŁANIE DEZINFORMACJI

Dezinformacja współcześnie stosowana jest jako broń w wojnie informacyjnej. Umiejętność przeciwdziałania tym praktykom i weryfikacji informacji stała się niezwykle istotna w obliczu rozpowszechniania fałszywych lub zmanipulowanych przekazów, półprawd i teorii spiskowych, których celem jest często destabilizacja zachodnich społeczeństw oraz instytucji państwowych.
W trakcie kształcenia studenci specjalności Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji nabywają umiejętności wyszukiwania informacji oraz identyfikowania informacji fałszywych i zmanipulowanych. Uczą się pisać teksty dziennikarskie, piarowe oraz przeznaczone do publikacji w mediach. Potrafią tworzyć  rzetelny przekaz, a także wywierać zgodny z ich intencją wpływ na odbiorców publikowanych treści oraz przeciwdziałać szkodliwej militaryzacji informacji.

Architektura informacji i redakcja

Po specjalności Architektura informacji i redakcja absolwent kierunku filologia polska ma wysoko rozwinięte kompetencje z zakresu komunikacji i redakcji oraz komunikacji wizualnej. Poddaje obróbce dokumenty cyfrowe, potrafi tworzyć samodzielnie proste strony www lub adaptować na swoje potrzeby istniejące systemy zarządzania treścią, a następnie publikować w nich własne treści. Potrafi także bez problemu zaplanować projekt publikacji oraz wykorzystuje w praktyce wiedzę na temat metodologii badań internetowych.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać zawód architekta informacji, infobrokera, copywritera, dziennikarza, redaktora, redaktora inicjującego, specjalisty ds. komunikacji, w tym komunikacji w mediach społecznościowych oraz pracownika repozytoriów cyfrowych.

Social media i PR

Absolwenci specjalności social media PR uczą sie budowania relacji z otoczeniem poprzez umiejętne prowadzenie z nim dialogu. Analizując różnorodne sposoby budowania wizerunku w sieci, dowiadują się, jak samodzielnie tworzyć wiarygodną markę. Studenci kształtują także umiejętności pisania różnorodnych tekstów, wykorzystywania języka reklamy oraz narracji wizualnej. W konsekwencji posiadają kompetencje w zakresie tworzenia skutecznych, angażujących i atrakcyjnych treści. Dotyczy to także treści o charakterze multimedialnym, które dominują we współczesnych mediach społecznościowych. Absolwenci potrafią zatem tworzyć materiał dostosowany do publikacji na określonej platformie i dystrybuować go w odpowiedni sposób, który zapewni dotarcie do założonej grupy odbiorców.

Kadra: 

dr Natalia Piórczyńska - dziekan kierunku Filologia polska

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia polska:

Przedmioty wspólne:

Analiza dzieła literackiego i kulturowego
Antropologia kulturowa
Creative writing
Dialektalne i regionalne zróżnicowanie polszczyzny
Działania twórcze
Etyka
Język obcy
Komunikacja
Konflikt grupowy
Literatura i kultura polska
Literatura polska po 1939 roku
Literatura powszechna od średniowiecza do XIX wieku
Literatura starożytna
Metodyka zarządzania kompetencjami
Podstawy filozofii
Poetyka i retoryka
Projekt własnego przedsięwzięcia
Stylistyka i kultura języka
Technologie informacyjne
Teoria literatury
Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny
Wiedza o komunikacji językowej
Współczesne życie kulturalne
Współczesny język polski
Seminarium dyplomowe

 

Przedmioty na specjalności Communication design (Projektowanie komunikacji)

Architektura informacji
Copywriting
Fotografia
Kreowanie wizerunku firmy
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy grafiki projektowej
Podstawy grafiki projektowej
Pragmatyka reklamy/Sztuka prezentacji
Prawo autorskie
Projektowanie informacji
Projektowanie publikacji
Scenopisanie
Struktury wizualne
Sztuka druku komputerowego
Sztuka nowych mediów
Tworzenie tekstów dla mediów
Typografia
Web design
Web design
Webwriting

 

Przedmioty na specjalności Reklama i komunikacja marketingowa

Pragmatyka reklamy
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Psychologia społeczna
Psychologia zachowań konsumenckich
Psychologia marketingu i reklamy
Retoryka reklamowa
Język reklamy
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Grafika komputerowa w reklamie
Webwriting
Creative writing
Prawne uwarunkowania reklamy
Kreowanie wizerunku firmy
Niestandardowe formy promocji
Planowanie kampanii
Analiza kampanii
Perspektywy zawodowe: 

Po studiach na kierunku FILOLOGIA POLSKA znajdziesz PRACĘ m.in. w charakterze:

- menedżera zawartości serwisów internetowych,
- projektanta stron www,
- specjalisty ds. komunikacji,
- PR-owca,
- blogera oraz influencera,
- specjalisty ds. marketingu  internetowego, promocji i reklamy,
- social media managera,
- specjalisty ds. content marketingu,
- rzecznika prasowego,
- wydawcy i animatora nowego rynku książki,
- redaktora w wydawnictwach i mediach elektronicznych,
- projektanta grafiki,
- archiwisty wiedzy rejestrowanej cyfrowo,
- specjalisty w zakresie digitalizacji zbiorów (cyfrowa archiwizacja dóbr kultury, bibliotek i wydawnictw),
- specjalisty ds. sprzedaży on-line.

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów:430 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów630 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ