Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zarządzanie

Zapisz się

380,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Świat pędzi i się zmienia.
Od menedżerów wymaga się teraz więcej – kreatywności, umiejętności diagnozowania, wdrożenia innowacji, budowania zespołów. W tradycyjnym modelu kształcenia dominowała potężna dawka teoretycznej suchej wiedzy, która niewiele miała wspólnego z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy.

Nowe zarządzanie na PUW to nowe umiejętności i nowe narzędzia.

Pod okiem praktyków opracujesz rozwiązania poprawiające skuteczność danej organizacji.
Zapoznasz się z funkcjonowaniem wszystkich sektorów firmy: finansowego, kadrowego, organizacyjnego, marketingowego. Skutecznie przeanalizujesz procesy jakie zachodzą w firmie. Przeprowadzisz analizy i zaproponujesz najlepszy program rozwiązań. Będziesz nadzorował wdrażanie pomysłów swojego zespołu, precyzyjnie ocenisz ich skuteczność. Będziesz realnie wpływał na rozwój przedsiębiorstwa.

Specjalności

Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Na tej specjalności student uczy się wdrażania procesów innowacyjnych do organizacji, która od dłuższego czasu działa na rynku. Kształconą umiejętnością jest wprowadzanie produktywnych innowacji do firmy długo funkcjonującej na rynku. Specjalność przygotuje – z wykorzystaniem metod projektowych i podejścia audytowo-kreatywnego – studentów do sprawnego zarządzania organizacjami i kreatywnego rozwiązywania problemów nowoczesnych organizacji.

Zarządzanie projektami i procesami

Specjalność ta kształci kompetencje niezbędne do zarządzania innowacyjnym projektem organizacyjnym. W warunkach nowoczesnej gospodarki w wyniku projektu organizacyjnego jest wytwarzany i sprzedawany na rynku nowy produkt. Zachodzi wówczas istotna innowacja, zwana też innowacją produktową. Wprowadzenie nowego produktu wymaga powołania nowej struktury organizacyjnej albo nawet nowej firmy. Na tej specjalności student projektuje wszystkie procesy niezbędne w nowej strukturze, takie jak: projekt produktu, technologia wytwarzania, zaopatrzenie w surowce, marketing i sprzedaż. Student ćwiczy zatem wprowadzanie na rynek start-upu.

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Specjalność ta kształci studentów na osoby zarządzające kapitałem społecznym we współczesnej organizacji. Prawdą jest, że ludzie; ich wiedza, umiejętności, postawy oraz predyspozycje stanowią największą wartość w nowoczesnej organizacji. Ponadto sukcesja na rynku zależy między innymi od sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie nauki student pozna najistotniejsze obszary wynikające ze współpracy w zespole oraz kierując nim. Kultura organizacyjna, współpraca zespołu podczas tworzenia strategii personalnej firmy stanowią podstawowe obszary jakie osoba zarządzająca kapitałem społecznym musi poznać. Ponadto techniki zarządzania potencjałem społecznym, rekrutacja i selekcja pracowników, a także motywowanie pracowników wraz z planowaniem kariery zawodowej w obecnych czasach stanowią duże wyzwanie dla przyszłych osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie organizacji. Wykładowcy na tej specjalności doskonale znają problemy menedżerów, którzy są odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie działów HR. Potrafią wskazać obszary dotyczące konfliktów wśród pracowników i sposobów ich prawidłowego rozwiązania. Dodatkowo student wybierając tą specjalność będzie dysponował umiejętnościami z zakresu komunikacji społecznej oraz wpływu na pozytywny wizerunek pracodawcy, stosując do tego celu m.in., odpowiednie szkolenia pracowników oraz realizując zadania z zakresu public relations skierowaną do pracowników organizacji.

Akademia Przywództwa NOWOŚĆ

Unikatowy program studiów, który dedykowany jest zarówno dla maturzystów, jak i jako drugi lub kolejny kierunek studiów dla studentów i absolwentów. Naturalny przywódca to osoba, która potrafi innym pokazać rozwiązania prowadzące do osiągania wygrywających efektów, uzyskiwanych w wyniku umyślnie twórczego działania. Koncepcja kształcenia na tej specjalności jest tak wypracowana, aby studenci uzyskali teoretyczne i praktyczne umiejętności do stania się naturalnymi przywódcami.

Akademia przywództwa oferuje program, który nastawiony jest na kształcenie w duchu konkretnej, bardzo praktycznej koncepcji filozoficznej. Wychodzimy z założenia, iż człowiek osiągnął umiejętność zamierzonego wywoływania aktów twórczych, czyli działania przy pomocy, których uzyskuje się wyższe efekty, niż dotychczasowe. Dzięki uzyskanym nowym kompetencjom, takim jak poszerzenie repertuaru aktywności, zwiększenie sprawności działania i umiejętności wartościowania oraz woli, student może przewartościować własną postawę. Będzie patrzył na otaczającą go rzeczywistość nie jako na nadrzędne środowisko, któremu trzeba się podporządkować, ale jako na tworzywo, przestrzeń możliwości do kreatywnego działania. Również jako tworzywo będzie postrzegać samego siebie. Student nauczy się myśleć nie w kategoriach uwarunkowania przez świat, ale w kategoriach samostanowienia i projektowania samego siebie, oraz poszerzania własnej autonomii. W tym sensie podejmujemy tradycje starożytnych Akademii.

Na niniejszej specjalności przedmiotem kształcenia jest rozwój podmiotowy studenta. Uczestnicy trenują umiejętności różnorodnego myślenia i wybierania spośród wielu rozwiązań właśnie tych wygrywających. Oferowany program nakierowany jest na rozwój osobowości, samoświadomości i zwiększanie potencjału sprawczego. Ważna jest też umiejętność takiej pracy z drugim człowiekiem, traktowanym jako autonomiczny podmiot, która skutkuje jego autentycznym rozwojem. Ważnym elementem treści kształcenia będą zajęcia z filozofii, logiki i trening umiejętności twórczych.

W programie studiów przewidziane są wszystkie dotąd stosowane formy kształcenia. Będziemy także proponować nowe formy, zakładające większą samodzielność i aktywność studentów. Są nimi na przykład: warsztat, projekt, trening, coaching. Wiele zajęć będzie miało formę pracy grupowej, podczas której będzie można uczyć się od siebie nawzajem i jednocześnie rozwijać kompetencje przywódcze. Studia będą kończyć się takimi zajęciami jak: projekt własnego rozwoju, projekt własnego przedsięwzięcia, projekt wykonywany na rzecz konkretnej instytucji. Głównym celem tych zajęć jest zaprojektowanie a następnie wprowadzenie rozwiązania, którego efektem będzie własny rozwój podmiotwy oraz instytucji, którą zmieniamy.

Studia na oferowanej specjalności będą ciekawą przygodą w wyniku, której absolwenci zwiększą swój potencjał sprawczy, a także będą potrafili twórczo oddziaływać na innych i na wybrane instytucje. Uzyskane umiejętności twórcze uczynią z absolwetów naturalnych przywódców w środowiskach, w których będą funkcjonować.

Opiekun specjalności: dr Marzena Fornal

Kadra: 

dr Jarosław Sokołowski - dziekan kierunku Zarządzanie on-line

Przedmioty: 

I rok
Umiejętności personalne: Komunikacja
Wychowanie fizyczne
Język obcy
Podstawy filozofii
Technologie informacyjne
Podstawy kreatywności
Ochrona własności intelektualnej
Mikroekonomia
Matematyka z elementami statystyki
Wiedza o państwie
Podstawy marketingu
Podstawy zarządzania
Społeczeństwo informacyjne
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Zachowania organizacyjne
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Podstawy prawa pracy

II rok
Kreatywny rozwój podmiotu
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
Język obcy
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Kompetencje menedżerskie
Diagnozowanie przedsiębiorstw
Badania operacyjne
Zarządzanie procesami logistycznymi i produkcyjnymi
Prawo gospodarcze/prawo handlowe
Psychologia w biznesie/Socjologia organizacji
Techniki decyzyjne i organizatorskie
Analiza strategiczna przedsiębiorstw
Zarządzanie jakością

III rok
Umiejętności społeczne: świadomość wartości
Projekt własnego przedsięwzięcia
Zarządzanie relacjami z klientem
Kontrola zarządcza i audyt
Marketing internetowy
Zarządzanie innowacjami
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Negocjacje w biznesie
Seminarium dyplomowe

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów:380 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów:565 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ