Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zarządzanie

Zapisz się

430,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Świat pędzi i się zmienia.
Od menedżerów wymaga się teraz więcej – kreatywności, umiejętności diagnozowania, wdrożenia innowacji, budowania zespołów. W tradycyjnym modelu kształcenia dominowała potężna dawka teoretycznej suchej wiedzy, która niewiele miała wspólnego z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy.

Nowe zarządzanie na PUW to nowe umiejętności i nowe narzędzia.

Pod okiem praktyków opracujesz rozwiązania poprawiające skuteczność danej organizacji.
Zapoznasz się z funkcjonowaniem wszystkich sektorów firmy: finansowego, kadrowego, organizacyjnego, marketingowego. Skutecznie przeanalizujesz procesy jakie zachodzą w firmie. Przeprowadzisz analizy i zaproponujesz najlepszy program rozwiązań. Będziesz nadzorował wdrażanie pomysłów swojego zespołu, precyzyjnie ocenisz ich skuteczność. Będziesz realnie wpływał na rozwój przedsiębiorstwa.

Specjalności

Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Na tej specjalności student uczy się wdrażania procesów innowacyjnych do organizacji, która od dłuższego czasu działa na rynku. Kształconą umiejętnością jest wprowadzanie produktywnych innowacji do firmy długo funkcjonującej na rynku. Specjalność przygotuje – z wykorzystaniem metod projektowych i podejścia audytowo-kreatywnego – studentów do sprawnego zarządzania organizacjami i kreatywnego rozwiązywania problemów nowoczesnych organizacji.

Zarządzanie projektami i procesami

Specjalność ta kształci kompetencje niezbędne do zarządzania innowacyjnym projektem organizacyjnym. W warunkach nowoczesnej gospodarki w wyniku projektu organizacyjnego jest wytwarzany i sprzedawany na rynku nowy produkt. Zachodzi wówczas istotna innowacja, zwana też innowacją produktową. Wprowadzenie nowego produktu wymaga powołania nowej struktury organizacyjnej albo nawet nowej firmy. Na tej specjalności student projektuje wszystkie procesy niezbędne w nowej strukturze, takie jak: projekt produktu, technologia wytwarzania, zaopatrzenie w surowce, marketing i sprzedaż. Student ćwiczy zatem wprowadzanie na rynek start-upu.

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Specjalność ta kształci studentów na osoby zarządzające kapitałem społecznym we współczesnej organizacji. Prawdą jest, że ludzie; ich wiedza, umiejętności, postawy oraz predyspozycje stanowią największą wartość w nowoczesnej organizacji. Ponadto sukcesja na rynku zależy między innymi od sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie nauki student pozna najistotniejsze obszary wynikające ze współpracy w zespole oraz kierując nim. Kultura organizacyjna, współpraca zespołu podczas tworzenia strategii personalnej firmy stanowią podstawowe obszary jakie osoba zarządzająca kapitałem społecznym musi poznać. Ponadto techniki zarządzania potencjałem społecznym, rekrutacja i selekcja pracowników, a także motywowanie pracowników wraz z planowaniem kariery zawodowej w obecnych czasach stanowią duże wyzwanie dla przyszłych osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie organizacji. Wykładowcy na tej specjalności doskonale znają problemy menedżerów, którzy są odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie działów HR. Potrafią wskazać obszary dotyczące konfliktów wśród pracowników i sposobów ich prawidłowego rozwiązania. Dodatkowo student wybierając tą specjalność będzie dysponował umiejętnościami z zakresu komunikacji społecznej oraz wpływu na pozytywny wizerunek pracodawcy, stosując do tego celu m.in., odpowiednie szkolenia pracowników oraz realizując zadania z zakresu public relations skierowaną do pracowników organizacji.

Kadra: 

dr Beata Groblewska-Bogusz - Dziekan kierunku Zarządzanie on-line
mgr Anna Bojanowska Sosnowska - Prodziekan kierunku Zarządzanie on-line

Przedmioty: 

I rok
Umiejętności personalne: Komunikacja
Wychowanie fizyczne
Język obcy
Podstawy filozofii
Technologie informacyjne
Podstawy kreatywności
Ochrona własności intelektualnej
Mikroekonomia
Matematyka z elementami statystyki
Wiedza o państwie
Podstawy marketingu
Podstawy zarządzania
Społeczeństwo informacyjne
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Zachowania organizacyjne
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Podstawy prawa pracy

II rok
Kreatywny rozwój podmiotu
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
Język obcy
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Kompetencje menedżerskie
Diagnozowanie przedsiębiorstw
Badania operacyjne
Zarządzanie procesami logistycznymi i produkcyjnymi
Prawo gospodarcze/prawo handlowe
Psychologia w biznesie/Socjologia organizacji
Techniki decyzyjne i organizatorskie
Analiza strategiczna przedsiębiorstw
Zarządzanie jakością

III rok
Umiejętności społeczne: świadomość wartości
Projekt własnego przedsięwzięcia
Zarządzanie relacjami z klientem
Kontrola zarządcza i audyt
Marketing internetowy
Zarządzanie innowacjami
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Negocjacje w biznesie
Seminarium dyplomowe

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów:430 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów:630 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ