Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Politologia

Zapisz się

380,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

E-polityka i PR w sferze publicznej

Specjalność ta stworzona została w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata z myślą o studentach, którzy planują realizować się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie. Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie absolwenta do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Jej absolwenci mogą zostać pracownikami instytucji i różnych organizacji - profesjonalistami od obsługi życia politycznego. Ponadto, program na tej specjalności został tak skonstruowany aby rozwinąć u studenta potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

Specjalność E-polityka i PR w sferze publicznej kształtuje u studenta umiejętność kreowania  i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik e-marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają później absolwentowi skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

Kształcenie odbywa się w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów metodą projektową oraz w środowisku internetowym, co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu absolwent z jednej strony potrafi tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast - dzięki nabytym umiejętnościom potrafi przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.

Specjalność Specjalność E-polityka i PR w sferze publicznej obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Specjalność Specjalność E-polityka i PR w sferze publicznej stworzona została m.in. w oparciu o informacje pochodzące z organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz z firm spoza sektora, którzy wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej, którzy odpowiadać mają za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

Absolwent – po uzyskaniu dyplomu – może pracować m.in. w:

  • urzędach państwowych i samorządowych
  • nowych mediach
  • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych, np. w charakterze doradcy kreującego wizerunek osób publicznych lub rzecznik prasowy
  • e-marketingu i promocji partii politycznych

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim (International Trade and Business on the European Market) NOWOŚĆ

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe, kulturowe, polityczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność wszystkich podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i branży, powinny uwzględniać w swoich planach i strategiach rozwojowych aspekty międzynarodowe, w tym specyfikę handlu na rynku europejskim. Umiędzynarodowienie biznesu jest czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdym jego etapie - od momentu produkcji aż do sprzedaży finalnego produktu lub usługi.

Specjalność handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców na wysokiej klasy specjalistów, którzy potrafią współpracować oraz konkurować z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a także posiadają wiedzę na temat  funkcjonowania biznesu na rynku UE.

Absolwent specjalności handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych i zamierzają poszerzyć swoją strefę wpływów,
  • dużych korporacjach, które posiadają filie w różnych państwach UE,
  • firmach consultingowych, które specjalizują się w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych oraz przygotowywania analiz i prognoz,
  • jednostkach administracyjnych szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, realizujących projekty w partnerstwie międzynarodowym,
  • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, w której będą ambitnie realizować współpracę międzynarodową, świadczyć usługi na terenie całej UE.

Akademia Przywództwa NOWOŚĆ

Unikatowy program studiów, który dedykowany jest zarówno dla maturzystów, jak i jako drugi lub kolejny kierunek studiów dla studentów i absolwentów. Naturalny przywódca to osoba, która potrafi innym pokazać rozwiązania prowadzące do osiągania wygrywających efektów, uzyskiwanych w wyniku umyślnie twórczego działania. Koncepcja kształcenia na tej specjalności jest tak wypracowana, aby studenci uzyskali teoretyczne i praktyczne umiejętności do stania się naturalnymi przywódcami.

Akademia przywództwa oferuje program, który nastawiony jest na kształcenie w duchu konkretnej, bardzo praktycznej koncepcji filozoficznej. Wychodzimy z założenia, iż człowiek osiągnął umiejętność zamierzonego wywoływania aktów twórczych, czyli działania przy pomocy, których uzyskuje się wyższe efekty, niż dotychczasowe. Dzięki uzyskanym nowym kompetencjom, takim jak poszerzenie repertuaru aktywności, zwiększenie sprawności działania i umiejętności wartościowania oraz woli, student może przewartościować własną postawę. Będzie patrzył na otaczającą go rzeczywistość nie jako na nadrzędne środowisko, któremu trzeba się podporządkować, ale jako na tworzywo, przestrzeń możliwości do kreatywnego działania. Również jako tworzywo będzie postrzegać samego siebie. Student nauczy się myśleć nie w kategoriach uwarunkowania przez świat, ale w kategoriach samostanowienia i projektowania samego siebie, oraz poszerzania własnej autonomii. W tym sensie podejmujemy tradycje starożytnych Akademii.

Na niniejszej specjalności przedmiotem kształcenia jest rozwój podmiotowy studenta. Uczestnicy trenują umiejętności różnorodnego myślenia i wybierania spośród wielu rozwiązań właśnie tych wygrywających. Oferowany program nakierowany jest na rozwój osobowości, samoświadomości i zwiększanie potencjału sprawczego. Ważna jest też umiejętność takiej pracy z drugim człowiekiem, traktowanym jako autonomiczny podmiot, która skutkuje jego autentycznym rozwojem. Ważnym elementem treści kształcenia będą zajęcia z filozofii, logiki i trening umiejętności twórczych.

W programie studiów przewidziane są wszystkie dotąd stosowane formy kształcenia. Będziemy także proponować nowe formy, zakładające większą samodzielność i aktywność studentów. Są nimi na przykład: warsztat, projekt, trening, coaching. Wiele zajęć będzie miało formę pracy grupowej, podczas której będzie można uczyć się od siebie nawzajem i jednocześnie rozwijać kompetencje przywódcze. Studia będą kończyć się takimi zajęciami jak: projekt własnego rozwoju, projekt własnego przedsięwzięcia, projekt wykonywany na rzecz konkretnej instytucji. Głównym celem tych zajęć jest zaprojektowanie a następnie wprowadzenie rozwiązania, którego efektem będzie własny rozwój podmiotwy oraz instytucji, którą zmieniamy.

Studia na oferowanej specjalności będą ciekawą przygodą w wyniku, której absolwenci zwiększą swój potencjał sprawczy, a także będą potrafili twórczo oddziaływać na innych i na wybrane instytucje. Uzyskane umiejętności twórcze uczynią z absolwetów naturalnych przywódców w środowiskach, w których będą funkcjonować.

Opiekun specjalności: dr Marzena Fornal

Kadra: 

dr Łukasz Zaorski-Sikora - dziekan kierunku Politologia on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Politologia:

Administracja publiczna
Demokracja: tradycje i perspektywy
Działania twórcze
Ekonomia
Etyka
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia myśli politycznej
Historia polityczna Polski XXw.
Integracja europejska
Język obcy
Logika
Marketing polityczny
Najnowsza historia polityczna świata
Nauka o państwie
Nauka o polityce
Nauka o prawie
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie
Partie i systemy partyjne
Polityka społeczna i gospodarcza
Praca dyplomowa
Praktyki zawodowe
Projekt własnego przedsięwzięcia
Propedeutyka filozofii
Przedmioty specjalizacyjne
Retoryka i erystyka
Samorząd i polityka lokalna
Seminarium dyplomowe
Socjologia ogólna
Społeczeństwo innowacyjne
Statystyka i demografia
Stosunki międzynarodowe
System polityczny RP
Technologie informacyjne
Warsztat psychologiczny
Współczesna myśl polityczna
Współczesne systemy polityczne
Wykład monograficzny
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:380
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:565 zł
Czesne na specjalności Akademia Przywództwa obowiązujące od 1 do 4 semestru:440 zł
Czesne na specjalności Akademia Przywództwa obowiązujące od 5 semestru:645 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ