Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Politologia

Zapisz się

350,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

E-polityka Nowość

Specjalność ta stworzona została w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata z myślą o studentach, którzy planują realizować się zawodowo w strukturach partii politycznych, władzy państwowej i samorządowej oraz nowych mediach i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje konsumenckie. Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie absolwenta do pełnienia roli organizatora e-kampanii politycznych i społecznych. Jej absolwenci mogą zostać pracownikami instytucji i różnych organizacji - profesjonalistami od obsługi życia politycznego. Ponadto, program na tej specjalności został tak skonstruowany aby rozwinąć u studenta potrzebę aktywności politycznej i umiejętności komentowania wydarzeń politycznych.

Specjalność E-polityka  kształtuje u studenta umiejętność kreowania  i zastosowania strategii e-marketingowej i PR na potrzeby instytucji politycznych, partii, polityków, stosowania nowoczesnych technik e-marketingu, reklamy, PR oraz organizacji i przeprowadzania kampanii wyborczych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają później absolwentowi skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentować określone idee i strategie.

Kształcenie odbywa się w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów metodą projektową oraz w środowisku internetowym, co w rezultacie zapewnia właściwe przygotowanie do zawodu, dzięki czemu absolwent z jednej strony potrafi tworzyć strategie e-marketingowe w kampaniach wyborczych i politycznych, współprowadzić kampanie wyborcze, z drugiej natomiast - dzięki nabytym umiejętnościom potrafi przygotowywać wszelkiego rodzaju teksty informacyjne, wystąpienia, opracowania i raporty.

Specjalność E-polityka obejmuje kształcenie w zakresie strategii i organizacji kampanii wyborczej, socjotechniki i psychotechniki propagandy, teorii e-marketingu politycznego, sztuki negocjacji i mediacji, retoryki politycznej, polityki informacyjnej instytucji publicznych, komunikowania publicznego i medialnego, public relations w polityce, a także badania rynku politycznego.

Specjalność E-polityka stworzona została m.in. w oparciu o informacje pochodzące z organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz z firm spoza sektora, którzy wskazują, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu e-marketingu politycznego, PR z elementami sztuki medialnej, którzy odpowiadać mają za obustronnie korzystne relacje pomiędzy instytucją a jej otoczeniem.

Absolwent – po uzyskaniu dyplomu – może pracować m.in. w:

 • urzędach państwowych i samorządowych
 • nowych mediach
 • przedsiębiorstwach i firmach komercyjnych, np. w charakterze doradcy kreującego wizerunek osób publicznych lub rzecznik prasowy
 • e-marketingu i promocji partii politycznych

Studia wschodnie Nowość

Na rynku pracy w Polsce istnieje bardzo duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw, najbliższego nam geograficznie, Wschodu, posiadających dyplom uczelni o tym profilu nauczania. Większość działań podejmowanych dzisiaj w polityce, administracji, mediach, edukacji, kulturze, ale także biznesie, wymaga bowiem uwzględnienia szerokiego kontekstu międzynarodowego i międzykulturowego. Nie tylko politycy i urzędnicy państwowi różnego szczebla, lecz również przedsiębiorcy, przy podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów, muszą znać specyfikę relacji Polski ze Wschodem.

Specjalność studia wschodnie kierowana jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, związaną z funkcjonowaniem tzw. poradzieckich państw Europy Wschodniej i ich kontaktami z Polską oraz Unią Europejską. Poza klasyczną wiedzą politologiczną, łączy ona w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności regionu, jego gospodarce, kulturze, specyfice narodowościowej, religijnej i politycznej. Atutem specjalności jest też możliwość poznania tajników prawa międzynarodowego i ekonomii międzynarodowej oraz intensywna nauka dwóch języków obcych, tj. wybranego języka zachodniego oraz języka rosyjskiego, czyniąca absolwenta poszukiwanym kandydatem do zatrudnienia na bardzo wymagającym rynku pracy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia, ze specjalnością studia wschodnie, posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dotyczącą problematyki ekonomicznej, społeczno-politycznej i cywilizacyjnej współczesnego świata. Dzięki nabytym umiejętnościom praktycznym jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych (rządowych i samorządowych), na stanowiskach samodzielnych i doradczych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą (handel zagraniczny, inwestycje międzynarodowe, konsulting i doradztwo gospodarcze) na skalę międzynarodową, zwłaszcza na obszarze Europy Wschodniej, co w oczywisty sposób wzmacnia jego pozycję na rynku pracy, u pracodawców poszukujących osób posiadających wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, a także mających umiejętności praktycznej realizacji zadań gospodarczych, doskonale orientujących się w regulacjach prawnych i znających specyfikę kulturową regionu.

Absolwenci specjalności studia wschodnie mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej (rządowej i samorządowej),

 • ośrodkach badawczych i analitycznych, prowadzących działania w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej,

 • organizacjach pozarządowych, których domeną jest współpraca międzynarodowa,

 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych, zwłaszcza zajmujących się kontaktami pomiędzy UE (w tym Polską) i państwami Europy Wschodniej,

 • obsłudze międzynarodowego ruchu turystycznego,

 • środkach masowego przekazu,

 • agencjach reklamowych i informacyjnych, zajmujących się kontaktami o charakterze wymiany międzynarodowej,

 • agencjach doradczych i konsultingowych,

 • biznesie, zwłaszcza w izbach gospodarczych oraz w przedsiębiorstwach polskich i unijnych, ściśle współpracującymi z rynkami wschodnimi lub działających na tych rynkach, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje językowe, ale też mających wiedzę i umiejętności realizacji praktycznych zadań gospodarczych, znających kanony regulacji prawa handlowego, ale też specyfikę kultury Wschodu.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Politologia:

Administracja publiczna
Demokracja: tradycje i perspektywy
Działania twórcze
Ekonomia
Etyka
Geografia polityczna i gospodarcza
Historia myśli politycznej
Historia polityczna Polski XXw.
Integracja europejska
Język obcy
Logika
Marketing polityczny
Najnowsza historia polityczna świata
Nauka o państwie
Nauka o polityce
Nauka o prawie
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie
Partie i systemy partyjne
Polityka społeczna i gospodarcza
Praca dyplomowa
Praktyki zawodowe
Projekt własnego przedsięwzięcia
Propedeutyka filozofii
Przedmioty specjalizacyjne
Retoryka i erystyka
Samorząd i polityka lokalna
Seminarium dyplomowe
Socjologia ogólna
Społeczeństwo innowacyjne
Statystyka i demografia
Stosunki międzynarodowe
System polityczny RP
Technologie informacyjne
Warsztat psychologiczny
Współczesna myśl polityczna
Współczesne systemy polityczne
Wykład monograficzny
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru w roku:350
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru w roku:525 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ