Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Kulturoznawstwo

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Kreatywny producent i menedżer kultury

Specjalność dla osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania w obszarze kultury, problematyką promocji i reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Jest ona przeznaczona dla ludzi aktywnych i kreatywnych, widzących swoją przyszłość w sferze projektowania i realizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Przygotowuje ona zarówno w obszarze teoretycznym do rozpoznawania i analizowania zjawisk kultury współczesnej z uwzględnieniem specyfiki mediów (znaczenia przemian technologicznych, Internetu i TV), jak i praktycznym, umożliwiając poznanie form nowoczesnego zarządzania w kulturze i pozyskiwania środków finansowych. Specjalność ta jest również przygotowaniem do pracy w agencjach reklamy, projektowania i kierowania kampaniami w obszarze kultury.

 • poznanie zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach
 • inspirowanie do podejmowania własnych działań, pracy twórcy i menedżera kultury – organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
 • wskazanie znaczenia nowoczesnego marketingu i PR oraz reklamy i promocji w kulturze
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze
 • możliwość pracy w obszarze nowoczesnych mediów dzięki praktycznej znajomości zagadnień kultury audiowizualnej
 • rozpoznawanie i analizowanie tendencji w kulturze współczesnej, przygotowanie do pracy krytyka kultury

Praca dla absolwenta:

 • instytucje i organizacje kultury
 • agencje reklamy – jako kreatywny twórca kampanii reklamowych w obszarze kultury, specjalista do spraw PR, marketingu i promocji w sferze kultury
 • media - dziennikarz prasy, radia lub TV w dziale kultury
 • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki
 • własna firma, jako organizator i twórca wydarzeń kulturalno-artystycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych
 • firmy producenckie, własna działalność w firmie impresaryjnej

Wybrane zagadnienia specjalizacyjne:

 • przedsiębiorczość w kulturze
 • finansowanie kultury
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • reklama i promocja
 • marketing i PR
 • rynek sztuki
 • nowe media

Moduły specjalnościowe:

 • Podstawy funkcjonowania instytucji kultury
 • Przedsiębiorczość w kulturze,
 • Instytucje i organizacje kultury
 • Finansowanie kultury
 • Kompetencje w zakresie rozpoznawania i projektowania współczesnych form wizualnych
 • Inspiracje w grafice użytkowej
 • Podstawy grafiki projektowej
 • Kompetencje w zakresie zjawisk kultury i literatury
 • Europejska literatura powszechna / Pozaeuropejska literatur powszechna
 • Inspiracje literackie
 • Literackie życie artystyczne
 • Kompetencje w zakresie filmu i mediów
 • Historia filmu
 • Film polski
 • Telewizja i mass media
 • Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej
 • Relacje społeczne
 • Autoprezentacja i kształtowanie opinii publicznej
 • Kompetencje w zakresie aktywnego kreowania zjawisk współczesnej kultury
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • Rynek kultury / rynek sztuki
 • Kultura regionów i turystyka
 • Kultura miasta
 • Przedsiębiorczość w kulturze
 • Nowoczesne wystawiennictwo i organizacja wystaw
 • Kreatywne zarządzanie instytucjami kultury

 

Produkcja i realizacja muzyki

Absolwent kierunku będzie specjalistą w dziedzinie szeroko pojętej produkcji muzycznej. Będzie wykwalifikowanym realizatorem nagrań studyjnych, jak również technikiem dźwięku estradowego. Znać będzie najpopularniejsze programy do nagrywania typu DAW (digital audio workstation) używane w większości studiów nagrań. Pozna rodzaje sprzętu wykorzystywanego zarówno w studiach nagrań jak i na koncertach oraz wirtualne wersje wszelkiego rodzaju efektów tj. kompresory, equalizery, efekty psychoakustyczne i wiele innych niezbędnych dla dobrego miksu i masteringu. Poza umiejętnościami technicznymi posiadać będzie także wykształcony słuch muzyczny oraz umiejętność aranżacji muzyki,

niezbędne dla współczesnego producenta muzycznego. Dzięki wszystkim tym umiejętnościom i wiedzy absolwent będzie mógł pracować jako realizator dźwięku w studiach nagraniowych, technik nagłośnienia estradowego (zarówno małych scen klubowych jak i dużych plenerowych), producent muzyczny we własnym studio nagrań, a także twórca nowoczesnej muzyki opartej na brzmieniach tradycyjnych i elektronicznych.

Praca dla absolwenta:

 • firmy fonograficzne i studia nagraniowe
 • własna działalność muzyczna, organizowanie i realizowanie wydarzeń muzycznych, koncertów,  eventów,  festiwali
 • kluby muzyczne
 • firmy impresaryjne, instytucje organizujące koncerty, eventy muzyczne, festiwa
 • instytucje promujące wydarzenia muzyczne, agencje reklamowe i PR w obszarze    muzyki
 • firmy nagłośnieniowe
 • rozgłośnie radiowe oraz inne media (prasa, telewizja) – działy muzyczne

 

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Kulturoznawstwo:

Antropologia kultury
Działania performatywne
Etyka
Film w kulturze
Film współczesny
Historia kultury
Historia sztuki
Język filmu
Język obcy
Komunikacja społeczna
Kultura audiowizualna
Kultura muzyczna
Kultura popularna
Kultura współczesna
Literatura współczesna
Logika i semiotyka
Marketing i public relations
Metodyka zarządzania kompetencjami
Nowe media
Polityka kulturalna w Polsce i UE
Prawo autorskie
Projekt dyplomowy
Projekt filmowy
Projekt muzyczny
Projekt własnego przedsięwzięcia
Promocja kultury
Reklama
Socjologia kultury
Sztuka współczesna
Sztuka współczesna
Teatr i widowisko w kulturze
Technologie informacyjne
Teoria kultury
Teoria literatury
Teoria sztuki
Warsztat dziennikarski
Warsztat wystawienniczy
Zarządzanie w kulturze
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:340
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:510 zł
Specjalność produkcja i realizacja muzyki (czesne miesięczne obowiązujące od 1 do 4 semestru)530 zł
Specjalność produkcja i realizacja muzyki (czesne miesięczne obowiązujące od 5 semestru)765 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ