Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Kulturoznawstwo

Zapisz się

410,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Kreatywny menedżer kultury

Specjalność dla osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania w obszarze kultury, problematyką promocji i reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Jest ona przeznaczona dla ludzi aktywnych i kreatywnych, widzących swoją przyszłość w sferze projektowania i realizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Przygotowuje ona zarówno w obszarze teoretycznym do rozpoznawania i analizowania zjawisk kultury współczesnej z uwzględnieniem specyfiki mediów (znaczenia przemian technologicznych, Internetu i TV), jak i praktycznym, umożliwiając poznanie form nowoczesnego zarządzania w kulturze i pozyskiwania środków finansowych. Specjalność ta jest również przygotowaniem do pracy w agencjach reklamy, projektowania i kierowania kampaniami w obszarze kultury.

 • poznanie zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach
 • inspirowanie do podejmowania własnych działań, pracy twórcy i menedżera kultury – organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
 • wskazanie znaczenia nowoczesnego marketingu i PR oraz reklamy i promocji w kulturze
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze
 • możliwość pracy w obszarze nowoczesnych mediów dzięki praktycznej znajomości zagadnień kultury audiowizualnej
 • rozpoznawanie i analizowanie tendencji w kulturze współczesnej, przygotowanie do pracy krytyka kultury

Praca dla absolwenta:

 • instytucje i organizacje kultury
 • agencje reklamy – jako kreatywny twórca kampanii reklamowych w obszarze kultury, specjalista do spraw PR, marketingu i promocji w sferze kultury
 • media - dziennikarz prasy, radia lub TV w dziale kultury
 • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki
 • własna firma, jako organizator i twórca wydarzeń kulturalno-artystycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych
 • firmy producenckie, własna działalność w firmie impresaryjnej

Wybrane zagadnienia specjalizacyjne:

 • przedsiębiorczość w kulturze
 • finansowanie kultury
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • reklama i promocja
 • marketing i PR
 • rynek sztuki
 • nowe media

Moduły specjalnościowe:

 • Podstawy funkcjonowania instytucji kultury
 • Przedsiębiorczość w kulturze,
 • Instytucje i organizacje kultury
 • Finansowanie kultury
 • Kompetencje w zakresie rozpoznawania i projektowania współczesnych form wizualnych
 • Inspiracje w grafice użytkowej
 • Podstawy grafiki projektowej
 • Kompetencje w zakresie zjawisk kultury i literatury
 • Europejska literatura powszechna / Pozaeuropejska literatur powszechna
 • Inspiracje literackie
 • Literackie życie artystyczne
 • Kompetencje w zakresie filmu i mediów
 • Historia filmu
 • Film polski
 • Telewizja i mass media
 • Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej
 • Relacje społeczne
 • Autoprezentacja i kształtowanie opinii publicznej
 • Kompetencje w zakresie aktywnego kreowania zjawisk współczesnej kultury
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • Rynek kultury / rynek sztuki
 • Kultura regionów i turystyka
 • Kultura miasta
 • Przedsiębiorczość w kulturze
 • Nowoczesne wystawiennictwo i organizacja wystaw
 • Kreatywne zarządzanie instytucjami kultury

 

Produkcja i marketing treści cyfrowych

Przygotowując ofertę na rok akademicki 2022/2023 zauważyliśmy potrzebę rynkową w świecie kultury, mediów, produktów - to chęć posiadania skutecznej wiedzy w jaki sposób poruszać się po świecie cyfrowej produkcji.
Rozwijający się rynek i olbrzymia konkurencja sprawia, że współczesny marketing treści cyfrowych nie jest stały i tak naprawdę trudny do przewidzenia. Zmienia się na tyle dynamicznie, że ciężko jest przygotować dobrą ocenę rzeczywistych metod na udany produkt wraz z jego promocją. Mamy tego świadomość, dlatego zależy nam na przekazaniu Państwu wiedzy praktycznej. Dzięki przygotowanym dydaktykom, którzy na co dzień obcują i wykorzystują tę wiedzę pokażemy Państwu sposoby pracy zawodowców. Chcemy by zajęcia jakie proponujemy, dały Państwu umiejętność dzięki, której łatwiej będzie Państwu oceniać jakość oraz samemu tworzyć wartościowe projekty. Zależy nam stworzeniu grupy, która będzie na bieżąco omawiać obecne trendy, ale także będzie starała się sięgać w przyszłość.
Zajęcia jakie przygotowujemy dla Państwa mają na celu wzniecenie dyskusji na tematy wokół produkcji treści cyfrowych oraz ich marketingowi.
Na przykładach z rzeczywistości oraz przygotowując własne projekty podczas roku akademickiego przyjrzymy się i stworzymy produkcje, które będą mogły stać się realnymi podwalinami pod przyszłe realizacje lub też gotowymi produktami.
Wiemy, że wśród studentów znajdą się zarówno producenci treści jak i ich twórcy. Taka sytuacja także jest świetnym polem do rozmów miedzy Państwem oraz Nami w celu wymiany doświadczeń.
Zachęcamy do kontaktu z nami (m.kamienska@ahe.lodz.pl). Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania i posłuchamy Państwa sugestii. Te dla nas są bardzo ważna gdyż wierzymy, że uda nam się stworzyć dynamicznie rozwijająca się specjalność przy współpracy zarówno wykładowców jak i studentów.

Kadra: 

dr Katarzyna Filutowska - dziekan kierunku Kulturoznawstwo on-line
mgr Monika Kamieńska - prodziekan kierunku Kulturoznawstwo on-line
dr Karol Stolarek - prodziekan kierunku Kulturoznawstwo on-line

 

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Kulturoznawstwo:

Antropologia kultury
Działania performatywne
Etyka
Film w kulturze
Film współczesny
Historia kultury
Historia sztuki
Język filmu
Język obcy
Komunikacja społeczna
Kultura audiowizualna
Kultura muzyczna
Kultura popularna
Kultura współczesna
Literatura współczesna
Logika i semiotyka
Marketing i public relations
Metodyka zarządzania kompetencjami
Nowe media
Polityka kulturalna w Polsce i UE
Prawo autorskie
Projekt dyplomowy
Projekt filmowy
Projekt muzyczny
Projekt własnego przedsięwzięcia
Promocja kultury
Reklama
Socjologia kultury
Sztuka współczesna
Sztuka współczesna
Teatr i widowisko w kulturze
Technologie informacyjne
Teoria kultury
Teoria literatury
Teoria sztuki
Warsztat dziennikarski
Warsztat wystawienniczy
Zarządzanie w kulturze
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:410 
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:605 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ