Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Kulturoznawstwo

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Kreatywny producent i menedżer kultury

Specjalność dla osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania w obszarze kultury, problematyką promocji i reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Jest ona przeznaczona dla ludzi aktywnych i kreatywnych, widzących swoją przyszłość w sferze projektowania i realizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Przygotowuje ona zarówno w obszarze teoretycznym do rozpoznawania i analizowania zjawisk kultury współczesnej z uwzględnieniem specyfiki mediów (znaczenia przemian technologicznych, Internetu i TV), jak i praktycznym, umożliwiając poznanie form nowoczesnego zarządzania w kulturze i pozyskiwania środków finansowych. Specjalność ta jest również przygotowaniem do pracy w agencjach reklamy, projektowania i kierowania kampaniami w obszarze kultury.

 • poznanie zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach
 • inspirowanie do podejmowania własnych działań, pracy twórcy i menedżera kultury – organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
 • wskazanie znaczenia nowoczesnego marketingu i PR oraz reklamy i promocji w kulturze
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze
 • możliwość pracy w obszarze nowoczesnych mediów dzięki praktycznej znajomości zagadnień kultury audiowizualnej
 • rozpoznawanie i analizowanie tendencji w kulturze współczesnej, przygotowanie do pracy krytyka kultury

Praca dla absolwenta:

 • instytucje i organizacje kultury
 • agencje reklamy – jako kreatywny twórca kampanii reklamowych w obszarze kultury, specjalista do spraw PR, marketingu i promocji w sferze kultury
 • media - dziennikarz prasy, radia lub TV w dziale kultury
 • ośrodkach sztuki i kultury: w kinach, teatrach, muzeach, galeriach, centrach sztuki
 • własna firma, jako organizator i twórca wydarzeń kulturalno-artystycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych
 • firmy producenckie, własna działalność w firmie impresaryjnej

Wybrane zagadnienia specjalizacyjne:

 • przedsiębiorczość w kulturze
 • finansowanie kultury
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • reklama i promocja
 • marketing i PR
 • rynek sztuki
 • nowe media

Moduły specjalnościowe:
Podstawy funkcjonowania instytucji kultury
• Przedsiębiorczość w kulturze,
• Instytucje i organizacje kultury
• Finansowanie kultury
Kompetencje w zakresie rozpoznawania i projektowania współczesnych form wizualnych
• Inspiracje w grafice użytkowej
• Podstawy grafiki projektowej
Kompetencje w zakresie zjawisk kultury i literatury
• Europejska literatura powszechna / Pozaeuropejska literatur powszechna
• Inspiracje literackie
• Literackie życie artystyczne
Kompetencje w zakresie filmu i mediów
• Historia filmu
• Film polski
• Telewizja i mass media
• Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej
Relacje społeczne
• Autoprezentacja i kształtowanie opinii publicznej
Kompetencje w zakresie aktywnego kreowania zjawisk współczesnej kultury
• Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
• Rynek kultury / rynek sztuki
• Kultura regionów i turystyka
• Kultura miasta
Przedsiębiorczość w kulturze
• Nowoczesne wystawiennictwo i organizacja wystaw
• Kreatywne zarządzanie instytucjami kultury

 

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Kulturoznawstwo:

Antropologia kultury
Działania performatywne
Etyka
Film w kulturze
Film współczesny
Historia kultury
Historia sztuki
Język filmu
Język obcy
Komunikacja społeczna
Kultura audiowizualna
Kultura muzyczna
Kultura popularna
Kultura współczesna
Literatura współczesna
Logika i semiotyka
Marketing i public relations
Metodyka zarządzania kompetencjami
Nowe media
Polityka kulturalna w Polsce i UE
Prawo autorskie
Projekt dyplomowy
Projekt filmowy
Projekt muzyczny
Projekt własnego przedsięwzięcia
Promocja kultury
Reklama
Socjologia kultury
Sztuka współczesna
Sztuka współczesna
Teatr i widowisko w kulturze
Technologie informacyjne
Teoria kultury
Teoria literatury
Teoria sztuki
Warsztat dziennikarski
Warsztat wystawienniczy
Zarządzanie w kulturze
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:340
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:510 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ