Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia germańska

Zapisz się

380,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia germańska:

Przedmioty ogólne:

Antropologia kulturowa
Gramatyka kognitywna
Konwersatorium przedmiotowe
Kultura współczesna
Literatura krajów obszaru językowego
Literatura współczesna
Metodyka pracy z podmiotem
Metodyka projektu podmiotowego
Praca dyplomowa
Praktyczna nauka języka
Psycholingwistyka
Seminarium magisterskie
Socjolingwistyka
Teoria przekładu
 

Specjalizacja nauczycielska (przedmioty specjalizacyjne):

Emisja głosu
Gramatyka pedagogiczna
Literatura dla dzieci i młodzieży
Metodyczne podstawy kształcenia
Metodyka nauczania języka obcego 1
Metodyka nauczania języka obcego 2
Pedagogika
Podstawy dydaktyki
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na I i II etapie edukacyjnym
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym
Psychologia
 

Specjalizacja translatorsko-biznesowa (przedmioty specjalizacyjne):

Język biznesu
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Korespondencja biznesowa
Kultura języka polskiego
Spotkania i negocjacje z elementami interpretingu
Tłumaczenie tekstów ekonomicznych i prawniczych
Wykład biznesowy
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:380
Czesne miesięczne (od II semestru)565zł
* Specjalność - Lingwistyka w biznesie (od I semestru)460zł
* Specjalność - Lingwistyka w biznesie (od II roku)670zł
Czesne miesięczne dla specjalizacji nauczycielskiej:455zł
Czesne miesięczne dla specjalizacji nauczycielskiej od II roku:665zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ