Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia angielska

Zapisz się

380,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Lingwistyka w biznesie - NOWOŚĆ!

Oferta kierunku filologia o profilu biznesowym skierowana jest do studentów zainteresowanych podjęciem pracy w obszarze finansów, zarządzania, marketingu z językiem obcym jako podstawowym środowiskiem komunikacji. W ten sposób absolwent kierunku nie tylko świetnie posługuje się językami obcymi, ale jest kompetentnym specjalistą w sprawach gospodarczych. Takie połączenie umiejętności lingwistystycznych z wiedzą z zakresu biznesu daje naszym absolwentom gigantyczną przewagę na rynku pracy!

Dlaczego warto wybrać tę specjalność?

 • realizujesz dodatkowy program z zakresu finansów,
 • na studiach poznasz dwa języki obce,
 • w ofercie studiów, oprócz treści typowo filologicznych, znajdziesz szeroki wybór przedmiotów wprowadzających Cię w świat finansów,
 • poznasz język specjalistyczny z zakresu biznesu ze szczególnym naciskiem na zagadnienia finansowo-księgowe,
 • zdobyte kwalifikacje dadzą Ci przewagę na innymi osobami aplikującymi o pracę w sektorach biznesowych,
 • dzięki autorskiemu programowi Akademii udoskonalisz swoje kompetencje społeczne, umiejętność pracy i komunikacji w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, kreatywność.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalizacja zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki

Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki na studiach drugiego stopnia skierowana jest do wszystkich osób, które związały swą przyszłość z edukacją. Zwracamy się  z naszą ofertą zarówno do tych nauczycieli, którzy oprócz nauczania najmłodszych, chcą pracować z uczniem nieco starszym – licealistą, ale również do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w rozwinięciu swojego potencjału lub też rozbudzeniu na nowo pasji do nauczania. Bowiem zawód nauczyciela języka obcego to wyzwanie, szczególnie w dzisiejszych nieustannie zmieniających się czasach.
Dziś nauczyciel nie może już tylko nauczać, ale być przewodnikiem dla swojego ucznia, zarażać go pasją i umożliwiać mu rozwijać jego zainteresowania.
Polski Uniwersytet Wirtualny oprócz niezbędnych komponentów specjalizacji nauczycielskiej oferuje studentom unikalne zajęcia, które prowadzą eksperci w swojej dziedzinie (m.in. Pani Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Budzącej się Szkoły – Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, współinicjatorka Budzącej się Szkoły).


Na specjalizacji nauczycielskiej z elementami neurodydaktyki kształcimy nauczyciela, który:

 • zamiast nauczać pomaga uczyć się,
 • wierzy w potencjał ucznia i na nim opiera proces uczenia się,
 • wykorzystuje w swojej pracy najlepsze praktyki i osiągnięcia z zakresu współczesnej edukacji,
 • indywidualnie podchodzi do każdego ucznia,
 • wspiera kreatywność oraz innowacyjne myślenie swoich uczniów,
 • wzmacnia autonomię swoich uczniów,
 • stawia na rozwiązywanie problemów,
 • rozwija pasje swoich uczniów,
 • promuje współpracę, uczy partnerstwa i szacunku.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalizacja zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Specjalizacja translatorsko-biznesowa

Absolwent tej specjalizacji oprócz umiejętności praktycznych i wiedzy ogólnohumanistycznej posiądzie informacje z zakresu języka biznesu, negocjacji oraz tłumaczenia dokumentów biznesowych i korespondencji handlowej.
Po jej ukończeniu będzie przygotowany do wykonywania różnorodnych zawodów związanych z ekonomią, handlem oraz pracą w biurze (m.in. jako specjalista do spraw marketingu, przedstawiciel handlowy, asystent).
Osoby kończące specjalizację stanowią poszukiwaną kadrę we wszystkich firmach mających nawiązane kontakty międzynarodowe — gdyż zachodzi tam konieczność prowadzenia korespondencji i negocjacji w języku obcym oraz tłumaczenia tekstów użytkowych.


UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalizacja zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia angielska:

Przedmioty ogólne:

Antropologia kulturowa
Gramatyka kognitywna
Konwersatorium przedmiotowe
Kultura współczesna
Literatura krajów obszaru językowego
Literatura współczesna
Metodyka pracy z podmiotem
Metodyka projektu podmiotowego
Praca dyplomowa
Praktyczna nauka języka
Psycholingwistyka
Seminarium magisterskie
Socjolingwistyka
Teoria przekładu
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne380zł
Czesne miesięczne od II roku studiów565zł
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki (płatna od 2 semestru I roku studiów) 455zł
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki od II roku studiów665zł
Specjalizacja lingwistyka w biznesie (płatna od razu od 1 semestru I roku studiów)460zł
Specjalizacja lingwistyka w biznesie od II roku studiów 670zł
Specjalizacja translatorsko-biznesowa (płatna od 2 semestru I roku studiów)380 zł
Specjalizacja translatorsko-biznesowa od II roku studiów 565 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ