Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

STUDIA ON-LINE I i II stopnia

Przedmiot promocji: 
studia

* Rabaty dotyczą opłat czesnego w roku akademickim 2018/2019. Promocje nie łączą się ze sobą.

 

Zyskujesz rabat na cały rok akademicki!

0 ZŁ ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

  • Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów oraz jej absolwentów.

RABAT 50%

  • Dla studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którzy podejmują równolegle naukę na drugim kierunku studiów. Rabat przyznawany jest do momentu ukończenia pierwszego kierunku.

RABAT 10%

  • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 20.07.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
  • Dla absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którzy podejmują kolejne studia.
  • Dla studentów oraz kandydatów, którzy do dnia 30.09.2018 roku uiszczą jednorazowo opłatę czesnego za pełen rok studiów rozpoczynających się od października.
  • Dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3. roku życia) .

RABAT 8%

  • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 24.08.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

RABAT 5%

  • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 14.09.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
  • Dla studentów oraz kandydatów, którzy do dnia 30.09.2018 roku uiszczą jednorazowo opłatę czesnego za semestr studiów rozpoczynających się od października.

UWAGA: Promocje nie łączą się ze sobą!

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ