Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Poznaj Rzecznika Akademickiego

Mgr Oktawia Ewa Braniewicz, dydaktyk Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego oraz dziekan ds. studiów anglojęzycznych została powołana na stanowisko rzecznika Akademickiego.

Czym dokładnie zajmuje się Rzecznik?

  • stoi na straży przestrzegania zasad wolności akademickiej oraz standardów etycznych w pracy naukowej oraz dydaktycznej,
  • dąży do polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów pomiędzy pracownikami uczelni, a także pomiędzy pracownikami a organami i administracją uniwersytetu,
  • z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika włącza się w sprawy, gdy w jego ocenie wymaga tego interes wspólnoty uniwersytetu lub gdy pracownik lub grupa pracowników czuje się krzywdzona, mobbingowana, molestowana, dyskryminowana bądź w inny sposób niewłaściwie traktowana,
  • w zakresie przyznanych mu kompetencji sprawuje kontrolę nad aktami, decyzjami i uchwałami wydawanymi w uniwersytecie.

Jak działa Rzecznik Akademicki?

Rzecznik może pomóc rozwiązać konflikt poprzez jego staranne wyjaśnienie oraz ułatwienie zbudowania porozumienia – na etapie poprzedzającym arbitralne, władcze decyzje lub spory o charakterze sądowym. Wiele konfliktów w takiej fazie udaje się zażegnać poprzez rozmowę zwaśnionych stron i dokładne ustalenie natury oraz przyczyny sporu. Rzecznik dysponuje różnorodnymi środkami przeciwdziałania konfliktom, np. facylitacją i mediacją.

Kontakt:
mgr Oktawia Ewa Braniewicz
e-mail: obraniewicz@ahe.lodz.pl

FAQ