Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Zielarstwo i fitoterapia

Zapisz się

490,00zł/miesiąc
Zielarstwo i fitoterapia Studia Online PUW

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Na studia podyplomowe zielarstwo i fitoterapia zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym (studia I lub II stopnia.)
Kierunek w szczególności dedykujemy:
• pasjonatom zielarstwa,
• zielarzom podnoszący kwalifikacje zawodowe,
• lekarzom, kosmetologom, farmaceutom i technikom farmacji,
• pielęgniarkom,
• dietetykom,
• pracownikom centrów SPA, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji,
• absolwentom zdrowia publicznego, osobom zajmującym się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,
• osobom planującym otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,
• terapeutom chcącym podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
• pracownikom firm kosmetycznych; technologom i dystrybutorom suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków,
• osobom zainteresowanym tematyką zielarstwa i roślin leczniczych, terapii naturalnych.

Cel
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:
• stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
• samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,  
• fitoterapii i medycyny naturalnej
• terapii naturalnych,
• zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety,
• towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
• bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
• materiałoznawstwa medycznego,
• apiterapii, aromaterapii i mykologii,
• uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
• prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.
Absolwenci kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia kursu potwierdzającego nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.
Program studiów został opracowany i jest prowadzony we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

Korzyści
Ukończenie kierunku studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia pozwala na:
• Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
• Nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia i pracy w sklepie zielarsko-medycznym
• Nabycie uprawnień do wydawania produktów leczniczych w sklepie zielarsko-medycznym
• Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu zielarstwa i terapii naturalnych
• Zdobycie praktycznej wiedzy zielarskiej i ziołoleczniczej
• Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy farmakognostycznej
• Uzyskanie umiejętności i kompetencji do samodzielnego przygotowania receptur zielarskich
• Uzyskanie unikatowej wiedzy w zakresie MYKOLOGIi I GRZYBÓW LECZNICZYCH oraz EGZOTYCZNYCH ROŚLIN LECZNICZYCH Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Czas trwania
3 semestry – 310 h kształcenia, w tym 65 h praktyk i zajęć terenowych

Metoda
Około 40% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 60% (9 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra: 

Partnerem merytorycznym kierunku Zielarstwo i fitoterapia jest Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Na zajęciach słuchacze spotkają się z wieloletnimi praktykami i specjalistami fitoterapii, wykładowcami uniwersyteckimi wydziałów farmacji, specjalistami Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego, oraz autorytetami w zakresie  zielarstwa i terapii naturalnych.
Wśród naszej kadry m.in.:
• prof. Walentyna Burkowa
• dr J. Szuszkiewicz
• dr B. Skibska
• dr N. Sendkowska-Wysocka
• dr K. Kopczyński
• dr J. Kiegiel
• T. Kurzac
oraz wielu innych praktyków zielarstwa i fitoterapii.

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 490 zł
• Pełny koszt studiów to 4900 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ