Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przejdź do strony polityka prywatności.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

Zapisz się

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

CEL STUDIÓW

Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.
Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD.
Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidulane Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Wczesna interwencja diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem.
Planowanie pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.
 
Studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

KORZYŚCI

Absolwent uzyska następujące korzyści:

Umiejętność organizowania pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum ASD na wszystkich etapach edukacyjnych.
Umiejętności związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonalnej i opracowania programów terapeutycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Wiedzę na temat metod terapeutycznych opartych o „evidence based”.
Wiedzę jak rozwijać obszary deficytowe osób z ASD, w tym jak pracować nad kształtowaniem kompetencji społecznych i rozwojem komunikacji.
Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z ASD.

ADRESACI

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

CZAS TRWANIA

Dwa semestry; 280 h (w tym 60 h praktyk)

METODA

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 65% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 35% zajęć odbywa się w formie 4 zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Kadra: 

Mgr Magdalena Charbicka - oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wykładowca akademicki, udział w projekcie walidacyjnym narzędzia do diagnozy zaburzeń autystycznych ADOS-2 i ADI-R; prowadzi TUS-y i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD w Pracowni Diagnostyczno-Terapeutycznej „SENSORIS”, prywatna praktyka terapeutyczna

Dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. Terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

Mgr Renata Frontczak – psycholog-diagnosta, terapeuta poznawczo-behawioralny,  polonista i egzaminator  maturalny, praktyk  w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD, trener programu „Przyjaciele Zippiego”, socjo i arte terapeuta osób z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzi TUS-y dla dzieci i młodzieży z ASD w Pracowni Diagnostyczno-Terapeutycznej „SENSORIS”

Mgr Ilona Kraska – oligofrenopedagog, terapeuta osób z ASD, specjalista od rozwijania komunikacji alternatywnej i  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, udział w projekcie walidacyjnym narzędzia do diagnozy zaburzeń autystycznych ADOS-2 i ADI-R

Opłaty: 
  • Pełny koszt studiów to 3600 zł
  • Płatność w 8 ratach
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ