Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

Cel

Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Czas

3 semestry - 345 godzin (w tym 65 godzin zajęć praktycznych i wizyt studyjnych w placówkach) + 55 praktyk samodzielnych słuchacza

Metoda

Około 65% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 35% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra: 

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. Terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

mgr Renata Kosińska-Graf – oligofrenopedagog, logopeda, ekspert MEN ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczony i czynny oligofrenopedagog.

mgr Elżbieta Cieślak – pedagog, oligofrenopedagog, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w obszarze kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, biegła znajomość prawa oświatowego w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi doświadczony oligofrenopedagog, głównie w kontekście pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Anna Tomaszewska – tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących, bogate doświadczenie edukatorskie, doświadczony i czynny tyflopedagog.

Opłaty: 
  • Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
  • Pełny koszt studiów to 3600 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ