Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Cel
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkole w zreformowanym systemie edukacji. Ponadto, słuchacze w trakcie studiów zrealizują blok zajęć skoncentrowanych na metodyce pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Adresaci
Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

 •  dyplom magistra, inżyniera lub licencjata w obszarze nauk ścisłych, technicznych lub innych studiów, w programie których występował co najmniej jeden przedmiot matematyczny w wymiarze co najmniej jednego  semestru,
 •  przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint

Korzyści
Absolwenci studiów podyplomowych Matematyka  w szkole podstawowej z elementami metodyki nauczania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się będą posiadali uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowejw zreformowanym systemie edukacji.
Ukształtują również umiejętności w zakresie:

 •  znajomości technik matematyki wyższej pozwalających na zrozumienie, opisywanie, modelowanie i   rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
 •  poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z matematyki,
 •  samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego,
 •  planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z matematyki,
 •  indywidualizacji pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 •  samodoskonalenia wiedzy matematycznej,
 • wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela matematyki
 •  pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy matematycznej.

Czas trwania
3 semestry, 350 h

Metoda
Około 65% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 35% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Przedmioty: 

Moduł I. Elementy matematyki wyższej

Wybrane elementy logiki i teorii mnogości
Elementy teorii liczb
Elementy algebry
Wybrane zagadnienia z analizy matematycznej
Geometria elementarna
Geometria analityczna
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka opisowa

Moduł II. Dydaktyka matematyki

Metodyka kształcenia matematycznego
Praktyki w szkole
Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela matematyki

Moduł III. Zintegrowanie kompetencji

Medodyka pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela
Seminarium dyplomowe

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ