Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Zapisz się

450,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
1. Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, asystenci uczniów i nauczycieli.
2. Pedagogowie i psychologowie (szkolni, kadra PPP).
3. Socjoterapeuci, psychoterapeuci.
4. Kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, terapeuci środowiskowi.

Cel
Przygotowanie:
1) do prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej;
2) do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD;
3) do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

Korzyści
Absolwent uzyska specjalistyczny poziom wiedzy i umiejętności jej zastosowania do prowadzenia działań o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i doradczym wobec dzieci i adolescentów z ADHD. Będzie gotów do organizowania globalnego wspierania rozwoju uczniów z ADHD oraz prowadzenia warsztatów kompetencji dla nauczycieli i rodziców. Uzyskane zasoby uczynią z Absolwenta cennego członka zespołów terapeutyczno-edukacyjnych działających w szkole i poza nią. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej terapii i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD.
 

Czas trwania
2 semestry, 240 godzin

Metoda
Około 60% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 40% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra: 
  • dr Wanda Baranowska, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel akademicki, diagnosta i terapeuta, badacz stanu społecznego funkcjonowania osób z ADHD
  • dr Justyna Leszka, specjalista terapii uczniów z niepełnosprawnością społeczną, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, logoterapeuta
  • mgr Iwona Wojtacka, doświadczony pedagog, socjoterapeuta, dyrektor gimnazjum, Prezes Stowarzyszenia Atena - łódzkiego oddziału PTADHD
  • mgr Krzysztof Wilski, socjoterapeuta – wykładowca i praktyk
  • mgr Kamila Sierocka, specjalista technik relaksacyjnych
  • dr Katarzyna Foczpańska-Olejnik, lekarz psychiatra
  • mgr Anna Zarębska, psycholog, doświadczenie w pracy z dziećmi z ADHD i ich rodzinami
Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 8 miesięcy w roku): 450 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ