Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Studia podyplomowe Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przeznaczone są dla absolwentów humanistycznych studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje, niezbędne do pracy w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel historii. 

Cel
Program studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: historia w szkołach podstawowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Korzyści
Po ukończeniu studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się absolwent uzyska prawo uczenia historii w szkole podstawowej w systemie publicznym jak i niepublicznym. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu historii, w trakcie  trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia wnoszą informacje nt. pracy historyka w szkole (szczególnie – nowa podstawa programowa a programy nauczania), pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają one także zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania oraz realizacji procesu dydaktycznego.

Czas trwania
3 semestry, 350 h

Metoda
Około 80% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ