Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe – licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne, które pragną uzyskać możliwość uczenia przedmiotu geografia w szkole.

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza w zakresie metodycznym, merytorycznym i praktycznym do prowadzenia przedmiotu geografia na wszystkich etapach edukacyjnych włącznie ze szkołą ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w zreformowanym systemie oświaty. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program został wzbogacony o elementy metodyki aktywizującej ucznia. 

Korzyści
Ukończenie kierunku pozwala na:
• Uzyskanie kwalifikacji do nauczania geografii  w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zreformowanym systemie oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
• Rozwój umiejętności pracy z uczniem w oparciu o metody aktywizujące.

Czas trwania
3 semestry, 350 h (w tym 60 h praktyk)

Metoda
Około 70% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 30% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ