Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Filozofia w szkole z elementami metody projektów

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Studia podyplomowe Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciele filozofii.

Cel
Program studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu Filozofii w szkołach każdego typu.  Ponadto w trakcie kształcenia słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności do prowadzenie zajęć szkolnych  przy wykorzystaniu różnych metod dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści
Po ukończeniu studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów absolwent uzyska:
• kwalifikacje niezbędne do uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie – szkoła podstawowa i gimnazjum lub szkoła podstawowa i ponadpodstawowa w zreformowanym systemie oświaty;
• umiejętność pracy z wykorzystaniem metody projektowej.
Część zajęć realizowanych podczas sześciu zjazdów stacjonarnych będzie miało formułę warsztatów dialogowych organizowanych w ramach klubu dyskusyjnego Sokrates Cafe – zajęcia w muzeach, salach kinowych, galeriach sztuki, kawiarniach.

Czas trwania
3 semestry - 380 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Metoda
Około 60% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 40% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra: 
Opiekun merytoryczny
dr Łukasz Zaorski-Sikora
 
Kadra
Wśród naszej kardy znajdują się wykładowcy AHE oraz  nauczyciele- praktycy m.in.:
 
Filolozfia w szkole studia podyplomowe online - kadradr Łukasz Zaorski-Sikora - filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec -  specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Od kilku lat prowadzi także zajęcia ze studentami przy użyciu tej metody. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor i współautor książek: Etyka; Etyka w biznesie; Aksjologia życia publicznego; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Redaktor monografii Filozofia woli oraz Filozofia zła. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach  AHE, WSB oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 
 
 
Filolozfia w szkole studia podyplomowe onlinemgr Szymon Iwanowski - szkoleniowiec i nauczyciel akademicki; dydaktyk kursów etycznych i okołoetycznych od roku 2000. Sympatyk i praktyk e-learningu od 2003 roku (przeprowadzonych ponad sto kursów e-learningowych). Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (2005). Posiada kwalifikacje czynnego zawodowo nauczyciela (2006). Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów (roczny kurs trenerski, OPUS 2010). Od trzech lat współpracuje z III sektorem (szkolenia, koordynacje) – m.in. autor broszury i tematyki programów TV w ramach projektu Kształcenie ustawiczne – aktualne kompetencje i kwalifikacje (www.ksztalcsie.pl). Współautor artykułu E-filozofia: e-learning i b-learning w nauczaniu filozofii, w książce Filozofia. Edukacja interaktywna, pod red. A. Pobojewskiej (Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012).
 
 
Filolozfia w szkole studia podyplomowe onlineEdyta Pietrzak – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucje Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Autorka książek Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei (2014), Aksjologia życia publicznego (2011), Wolność równość i siostrzeństwo (2008), Podmiot osoba tożsamość (2007), Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości (2006). Zajmuje się teoriami polityki globalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz peryferiami sfery publicznej.
 
Przedmioty: 

Program studiów Filozofia w szkole z elementami metody projektów obejmuje następujące przedmioty:

Wprowadzenie do filozofii (podstawowe zagadnienia, pytania, dylematy)
Historia filozofii od starożytności do współczesności
Wybrane problemy filozoficzne współczesnego świata
Logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne
Postawa dialogiczna (dialog jako żywioł filozofii)
Metodyka pracy nauczyciela filozofii w różnych typach szkół
Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii
Metoda projektów
Dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących
Podstawa programowa a program nauczania filozofii w różnych typach szkół
Praktyki szkolne

Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
• Pełny koszt studiów to 3600 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ