Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przejdź do strony polityka prywatności.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Filozofia dialogu. Sztuka życia

Zapisz się

362,50zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci
Studia podyplomowe Filozofia dialogu. Sztuka życia przeznaczone są dla:
• absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii
• osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania Filozofii w systemie oświaty – (po ukończeniu programu studiów istnieje możliwość zapisania się na dodatkowy, trzeci semestr kształcenia, który skoncentrowany będzie na dydaktyce filozofii i  praktykach szkolnych). Koszt dodatkowego, trzeciego semestru kształcenia 1300 zł, wiąże się z uzyskaniem II świadectwa studiów podyplomowych „Filozofia w szkole z elementami metody projektów”. Decyzję uczestnik podejmuje po zakończeniu programu „Filozofia dialogu – sztuka życia”.
• Osób z wykształceniem wyższym pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne przy jednoczesnym koncentrowaniu się na tematyce kluczowej dla filozofii.

Cel
Celem studiów jest inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia – prowadzony zarówno w bezpośrednich spotkaniach mających charakter klubowo-warsztatowych dyskusji (zjazdy stacjonarne w formule Socrates Cafe) jak i w wirtualnej przestrzeni internetowej (zajęcia realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania). Studia „Filozofia dialogu. Sztuka życia” to doskonała okazja aby spotkać się i porozmawiać o istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach, poznać punkt widzenia reprezentowany przez innych, a także skonfrontować własne poglądy z koncepcjami filozofów. Słuchacze będą mieli okazje podejmować żywiołowe dyskusje, prezentować swoje stanowiska i różne perspektywy rozumienia przekrojowych tematów przy jednoczesnej otwartości na punkty widzenia pozostałych słuchaczy.
Organizowany w ramach zajęć stacjonarnych klub  Socrates Cafe to formuła warsztatów dialogowych, w pozaakademickich przestrzeniach.  Zaprosimy do podjęcia rozważań i dyskusji w  muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjne organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania PUW.

Korzyści
Studia podyplomowe Filozofia dialogu. Sztuka życia to unikatowa propozycja kształcenia, której istotą jest dialog prowadzony w obszarach kluczowych dla filozofii zarówno podczas:
• bezpośrednich spotkań warsztatowych w ramach klubu dyskusyjnego Socrates Cafe  - tu czekają słuchaczy inspirujące rozmowy w kawiarniach, galeriach sztuki, salach kinowych,
jak również w:
• przestrzeni internetowej (czaty, fora dyskusyjne) organizowane na Platformie zdalnego nauczania PUW
Wykładowcy prowadzący zajęcia będą moderatorami i aktywnymi uczestnikami rozważań. Będą stymulowali słuchaczy do refleksji i zachęcali do przyglądania się innym poglądom.
W efekcie końcowym zdobędziesz wiedzę z obszaru filozofii, a ponadto rozwiniesz umiejętności interpersonalne – umiejętność prowadzenia pogłębionego dialogu zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i przestrzeni internetowej, która staje się naturalnym środowiskiem wymiany poglądów w XXI w.
Absolwent kierunku Filozofia dialogu. Sztuka życia:
• rozwinie postawę dialogiczną
• będzie  umiał formułować i uzasadniać własne stanowisko
• rozwinie umiejętność rozumienia innych poglądów
• zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu filozofii (historii filozofii, ontologii, epistemologii, aksjologii: etyki i estetyki, filozofii polityki, filozofii religii).
• Weźmie udział w warsztatach filozoficznych Sokrates Cafe organizowanych w pozaakademickiej przestrzeni (galeriach sztuki, muzeach, kawiarniach, salach kinowych).
UWAGA: Po zakończeniu kształcenia absolwent ma możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia przedmiotu Filozofia w szkole z elementami metody projektów w ciągu jednego dodatkowego semestru kształcenia *
Słuchacze kierunku, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania Filozofii w systemie oświaty będą mogli się zapisać na jeden semestr dodatkowego kształcenia na kierunku  „Filozofia w szkole z elementami metody projektów”.
Koszt dodatkowego, trzeciego semestru kształcenia wynosi 1300 zł. Po ukończeniu trzeciego semestru kształcenia słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Filozofia w szkole z elementami metody projektów”  uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii w szkole.

Czas trwania
2 semestry - 240 godzin

Metoda
Około 50% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 50% (5 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra: 
Opiekun merytoryczny
dr Łukasz Zaorski-Sikora
 
Kadra
Wśród naszej kardy znajdują się wykładowcy AHE oraz  nauczyciele- praktycy m.in.:
 
Filozofia dialogu studia onlinedr Łukasz Zaorski-Sikora - filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec -  specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Od kilku lat prowadzi także zajęcia ze studentami przy użyciu tej metody. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor i współautor książek: Etyka; Etyka w biznesie; Aksjologia życia publicznego; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Redaktor monografii Filozofia woli oraz Filozofia zła. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach  AHE, WSB oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 
 
 
Filozofia dialogu studia podyplomowe onlinemgr Szymon Iwanowski - szkoleniowiec i nauczyciel akademicki; dydaktyk kursów etycznych i okołoetycznych od roku 2000. Sympatyk i praktyk e-learningu od 2003 roku (przeprowadzonych ponad sto kursów e-learningowych). Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (2005). Posiada kwalifikacje czynnego zawodowo nauczyciela (2006). Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów (roczny kurs trenerski, OPUS 2010). Od trzech lat współpracuje z III sektorem (szkolenia, koordynacje) – m.in. autor broszury i tematyki programów TV w ramach projektu Kształcenie ustawiczne – aktualne kompetencje i kwalifikacje (www.ksztalcsie.pl). Współautor artykułu E-filozofia: e-learning i b-learning w nauczaniu filozofii, w książce Filozofia. Edukacja interaktywna, pod red. A. Pobojewskiej (Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012).
 
 
Studia podyplomowe Filozofia dialogu PUWEdyta Pietrzak – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucje Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Autorka książek Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei (2014), Aksjologia życia publicznego (2011), Wolność równość i siostrzeństwo (2008), Podmiot osoba tożsamość (2007), Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości (2006). Zajmuje się teoriami polityki globalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz peryferiami sfery publicznej.
 
Opłaty: 

• Czesne miesięczne (płatne przez 8 miesięcy w roku): 362,50 zł
• Pełny koszt studiów to 2900 zł
• Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
• Wystawiamy faktury VAT

FAQ