Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przejdź do strony polityka prywatności.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji

Zapisz się

538,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Cel studiów

Celem studiów jest wprowadzenie Uczestników w aktualną problematykę dotyczącą przeprowadzania audytu wewnętrznego we współczesnej, rozwijającej się i organizacji oraz zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności dokonywania analizy ryzyk oraz efektywnego zarządzania nimi, w tym usprawniania operacyjnego w organizacjach i instytucjach działających w sektorach prywatnym i publicznym.
Słuchacze poprzez udział w konwersatoriach, webinarach, realizację praktycznych zadań, rozwiązywanie casów i symulacje poznają zarówno uwarunkowania prowadzenia i standardy audytu wewnętrznego, jak również zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczącą diagnozowania ryzyk w organizacji oraz ustalania odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Poznają także procesy zachodzące w komórkach finansowych i informatycznych w przedsiębiorstwie oraz czynniki je warunkujące. Dowiedzą się jak uwzględniać aspekty psychologiczne i etyczne w działaniach audytora i zarządzaniu zmianą.

Adresaci

Studia podyplomowe on-line na kierunku Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji, mają charakter doskonalący i dedykowane są szczególnie:

 • osobom na stanowiskach kierowniczych w różnego typu organizacjach zainteresowanych usprawnieniem działania w  przedsiębiorstwach w zakresie: zarządzania ryzykiem, wdrażania zarządzania procesowego i wspomagania procesów audytu wewnętrznego;
 • specjalistom ds. zarządzania, którzy chcą usprawnić efektywność zarządzanych organizacji;
 • osobom odpowiedzialnym za tworzenie i prowadzenie komórek audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej/zarządczej;
 • audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz osobom zajmującym się zawodowo szeroko rozumianą kontrolą, chcącym podnieść swoje kompetencje,
 • osobom zainteresowanym pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem,
 • absolwentom szkół wyższych (studia licencjackie i magisterskie) pragnącym poznać lub poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.

Czas trwania

2 semestry, 210 godzin

Metoda

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 80% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 20% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Mocne strony kierunku: 

Treści kształcenia odnoszą się do aktualnych problemów i wyzwań, z którymi borykają się organizacje w obliczu sytuacji kryzysowych.

Program studiów zawiera przydatne w zarządzaniu współczesną organizacją zagadnienia, które pomogą Absolwentom efektywnie zarządzać ryzykami i procesami związanymi ze zmianą w organizacji oraz przeprowadzić audyt wewnętrzny.

Nastawienie na praktykę pozwala Słuchaczom bezpośrednio wykorzystać zdobyte umiejętności i narzędzia w codziennej pracy.

Nowoczesna, w znacznym stopniu zdalna forma zajęć, odpowiada wymaganiom obecnych czasów – umożliwia uczenie się w dogodnym czasie i miejscu.

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, ekspertów i praktyków zarządzania, audytorów, w tym także z Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Kadra: 

Opiekun merytoryczny:

dr Dorota Nawrat-Wyraz – opiekun organizacyjny
mgr Magdalena Wentel – opiekun merytoryczny

Kadra:

 • Iwona Bogucka, ACO, ACE
 • Anna Królak
 • Piotr Welenc
 • Dr Paweł Wawrzyniak
 • Magdalena Wentel
 • Dr Beata Groblewska-Bogusz
 • Dr Jarosław Sokołowski
 • Dr Joanna Mesjasz
 • Dr Dorota Nawrat-Wyraz
 • dr Sylwia Szymańska
 • Katarzyna Nowakowska-Książczyk
Perspektywy zawodowe: 

W programie m.in.:

 • Corporate  governance. Kultura organizacji w dobie przemian,
 • Public management,
 • psychologiczne elementy zarządzania w dobie kryzysu. Zarządzanie relacjami w organizacji w dobie kryzysu. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Informacja i transfer wiedzy w organizacji,
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie procesowe w organizacji,
 • Elementy zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji,
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza. Rewizja finansowa,
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyt informatyczny jako element SZBI,
 • Systemowe zarządzanie ryzykiem. Zintegrowane systemy zarządzania. Systemowe zarządzanie ryzykiem. Mapa zapewnienia w organizacji. System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z ISO 22301. Compliance,
 • System kontroli zarządczej,
 • Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem. Audyt wewnętrzny jako uniwersalne narzędzie oceny i weryfikacji. Identyfikacja, analiza, szacowanie i zarządzanie ryzykiem w organizacji,
 • Narzędzia kontroli i nadzoru w organizacji. System kontroli wewnętrznej – rodzaje, modele, standardy. Metodyka realizacji zadań audytu wewnętrznego na tle standardów audytu,
 • Nowoczesne ujęcie pracy i organizacji pracy. Telepraca/ zarządzanie telepracą. Zarządzanie  projektami. Kryteria sukcesu i porażki,
 • Zarządzanie zmianą - niepewność źródłem sukcesu. System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z ISO 22301,
 • Nadużycia i oszustwa w organizacji. Whistleblowing a nieprawidłowości w organizacji. Projektowanie polityk i strategii dla ochrony interesów organizacji,
 • Seminarium dyplomowe – w formie projektu i prezentacji.
Opłaty: 
 • Czesne ratalne (płatne w 8 miesięcznych ratach): 537,50 zł
 • Pełny koszt studiów to 4300 zł
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
 • Wystawiamy faktury VAT
FAQ