Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Zapisz się

462,50zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

ADRESACI
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują z dokumentami personalnymi oraz informacjami poufnymi, oraz dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę dotyczącą procedur i sposobów ochrony informacji. Ponadto to doskonały sposób na poszerzenie kompetencji dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, w sądach, w instytucjach wojskowych, w oświacie i służbie zdrowia.

CEL
Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. podstawy prawne ochrony danych osobowych i podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych;
 2. szeroki zakres wiedzy z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych, niezbędny do pracy na stanowisku związanym z przetwarzaniem danych osobowych;
 3. drobiazgowe i pełne omówienie problematyki wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych);
 4. szczegółowa analiza zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczania danych osobowych;
 5. omówienie zagadnień z zakresu konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych;
 6. problematyka dotycząca ochrony informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa.

OPIEKUN MERYTORYCZNY
mgr Magdalena Nowak

CZAS
2 semestry

METODA
55% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 45% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizowanych w soboty
i niedziele.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego

ORGANIZACJA
Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

INFORMACJE DODATKOWE
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Opłaty: 
 • Czesne miesięczne (płatne przez 8 miesięcy w roku): 462,50 zł
 • Pełny koszt studiów to 3700 zł
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
 • Wystawiamy faktury VAT
Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ