Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przejdź do strony polityka prywatności.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Koder medyczny

Zapisz się

500,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

ADRESACI

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcje koderów medycznych w publicznych podmiotach ochrony zdrowia – min. lekarzy, statystyków medycznych, czy sekretarek medycznych kierowników działów: rozliczeń, statystyki medycznej, analiz lub controllingu medycznego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.

KORZYŚCI

Studia oferują pozyskanie przez słuchaczy obszernej wiedzy w obszarze sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Pozwalają zdobyć umiejętności wymagane w pracy Kodera medycznego, lub innej osoby zajmującej się kodowaniem świadczeń finansowanych przez NFZ, w tym w szczególności wiedzę dotyczącą:

 • stosowania procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów lekowych i chemioterapii, zgodnych z rekomendacjami, wytycznymi i zaleceniami konsultantów krajowych i towarzystw medycznych,
 • wypracowania interpretacji stosowania szczegółowych reguł systemu JGP,
 • prawidłowego prowadzenie dokumentacji medycznych, w tym również w aspekcie rozliczeń z NFZ (kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna),
 • tworzenia sprawozdań z leczenia za pomocą kodów,
 • kodowania przyczyn świadczeń oraz wszystkich czynności wykonywanych w trakcie jego udzielania,
 • kodowania chorób i procedur medycznych,
 • skutecznego rozliczania zrealizowanych świadczeń (z uwzględnieniem reguł walidacji i weryfikacji)
 • nadzorowania właściwego wykonania umów z NFZ w zakresach: pakietu onkologicznego (DILO), poza pakietu oraz ryczałtu prawidłowej organizacji pracy Działów/Sekcji rozliczeń, statystyki, analiz medycznych, czy controllingu.

Ponadto program odpowiada aktualnym potrzebom w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze informatyzacji w ochronie zdrowia.

CZAS TRWANIA

2 semestry, 180 godzin

METODA

Około 85% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 15% (zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

 

Mocne strony kierunku: 

Organizatorem studiów podyplomowych Koder medyczny jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych oraz Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Kadra: 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr n. med. Aleksandra Sierocka

KADRA

dr n. o zdr. Michał Chrobot - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia.

dr n. med. Erwin Strzesak - W latach 2011-2016 pełnił funkcję pierwszego Prezesa PTKM. Konsultant wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego, pełnomocnik Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. rozliczeń, wykładowca w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

mgr Renata Wachowicz- Członek Zarządu PTKM. Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

mgr Bartosz Maleszczuk - Członek Zarządu PTKM. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej.

Przedmioty: 

W programie studiów podyplomowych on-line Koder medyczny znajdują się m.in.:

 • marketing w placówce medycznej
 • ekonomika w ochronie zdrowia
 • podstawy prawne prowadzenia działalności leczniczej
 • podstawowe regulacje dot. zawodów medycznych i pomocniczych w ochronie zdrowia
 • zarządzanie finansami w placówce medycznej
 • zarządzanie placówką medyczną
 • klasyfikacje medyczne i poprawne kodowanie informacji statystyczno-medycznej
 • wycena czynności medycznych
 • systemy i aplikacje informatyczne w placówce medycznej
 • rekord medyczny
 • gospodarka lekami w placówce medycznej
 • zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w szpitalach
 • compliance i zarządzanie ryzykiem
 • rozliczanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poradniach
 • dokumentacja medyczna, w tym EDM, w placówce medycznej
 • kontraktowanie świadczeń medycznych
 • seminarium dyplomowe
Opłaty: 
 • Czesne miesięczne (płatne przez 8 miesięcy w roku): 500 zł
 • Pełny koszt studiów to 4000 zł
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
 • Wystawiamy faktury VAT
FAQ