Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia Podyplomowe - Wiedza o społeczeństwie

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli historii, doradców metodycznych oraz w szczególnych przypadkach dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych po ukończonych studiach wyższych I lub II stopnia z historii.

Cel

Słuchacze studiów podyplomowych przygotowują się do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych. W sytuacji pojawiających się nowych wyzwań w zreformowanej szkole program studiów ma zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową. Program studiów został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas

3 semestry

Metoda

Około 80% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Przedmioty: 

W programie studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie:

Demokracja: tradycje i perspektywy
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Historia integracji europejskiej
Historia polityczna Polski XX w.
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
Konstytucyjny system organów państwa
Media w społeczeństwie XXI w.
Najnowsza historia polityczna świata
Organizacje międzynarodowe
Podstawy ekonomii
Polityka zagraniczna RP
Prawa człowieka
Samorząd terytorialny i polityka lokalna
Seminarium dyplomowe
Społeczeństwo obywatelskie
System polityczny RP
Ustrój organów ochrony prawnej
Współczesne systemy polityczne i partyjne
Opłaty: 
  • Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
  • Pełny koszt studiów to 3600 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ