Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Wiedza o kulturze

Zapisz się

360,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli mających ukończone studia licencjackie lub magisterskie typu humanistycznego.

 • dla nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów uczących przedmiotu Wiedza o kulturze prowadzących programy edukacyjne związane z kulturą i sztuką;
 • dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szkołach podstawowych uczących języka polskiego, historii i innych przedmiotów, chcących poszerzyć wiedzę o elementy kultury i sztuki (historia sztuki, muzyka, teatr, film, kultura masowa, reklama, sztuki medialnej);
 • dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem do uczestnictwa w kulturze.

Cel

Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat różnych aspektów kultury, zarówno w aspekcie teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym — aktywnym wprowadzania młodzieży w życie kulturalne.

Po ukończeniu studiów podyplomowych jest możliwość prowadzenie przedmiotu Wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wszechstronne przygotowanie do:

 • prowadzenia przedmiotu Wiedza o kulturze w liceach ogólnokształcących i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów;
 • prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i szeroko pojętą kulturą np. bloków tematycznych, zajęć pozalekcyjnych i profilowanych „kultura regionu”, „animacja kulturalna", ścieżki edukacyjne, warsztaty itp.;
 • animowania młodzieżowych i szkolnych wydarzeń kulturalnych;
 • uzupełnienia wiedzy humanistycznej o problemy kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuk, muzyki, teatru, filmu, telewizji, reklamy i sztuki medialnej;
 • prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;
 • prowadzenia zajęć związanych z recepcją sztuki i uczestnictwem kulturze;
 • samokształcenia i poszukiwania wiadomości oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł w zakresie edukacji kulturalnej;
 • opracowania programu autorskiego w oparciu o podstawy programowe i własne kompetencje i zainteresowanie;
 • aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Czas

3 semestry, 350 godzin

Metoda

Około 80% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opłaty: 
 • Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy w roku): 360 zł
 • Pełny koszt studiów to 3600 zł
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
 • Wystawiamy faktury VAT
Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ