Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli)

Zapisz się

390,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia kierowane są do obecnych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, jak również do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych. Absolwent uzyska uprawnienia do nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, a ponadto nabędzie kompetencje umożliwiające prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej uczniów na różnych etapach kształcenia.
Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.
 

Cel

Celem realizacji Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczość jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej dzięki, której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych. 
Dokumentem, na bazie którego powstał program studiów, jest Podstawa programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości — zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej.
Studia podyplomowe realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. z dn. 6.02.2012 r., poz. 131).
 

Czas

3 semestry, 350 godzin
 

Metoda

Około 85% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 15% (2 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 
Przedmioty: 

W programie studiów podyplomowych Przedsiębiorczość:

Podstawa programowa i programy nauczania przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości 
Wykorzystanie technologii informacyjnych do realizacji kształcenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości 
Zadania SzOK-ów w realizacji tematyki przedsiębiorczości 
Warsztat komunikacji interpersonalnej
Psychologia decyzji zawodowych
Warsztat asertywności i negocjacji 
Prezentacja i autoprezentacja 
Zarządzanie własną karierą
Społeczno-ekonomiczne funkcje reklamy 
Projektowanie kampanii reklamowych własnej firmy
Rynkowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki
Rynek i gospodarka rynkowa w kontekście podstawy programowej przedsiębiorczości
Elementy teorii konkurencji
Rynek pracy w Polsce i UE
Pasywne i aktywne narzędzia polityki rynku pracy
Metody rekrutacji i selekcji pracowników
Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim
Elementy prawa konsumenckiego i prawa pracy 
Trendy gospodarcze
Analiza porównawcza gospodarki polskiej i światowej
Procesy integracyjne w Europie
Elementy makroekonomii
Bankowość centralna
Funkcjonowanie instytucji finansowych w Polsce i na świecie
Finanse osobiste
System emerytalny w Polsce
Własne inwestycje i oszczędzanie 
Małe i średnie przedsiębiorstwo w gospodarce
Podstawy marketingu
Podstawy rachunkowości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie
Organizacja własnej działalności gospodarczej 
Etyka działalności gospodarczej
Seminarium dyplomowe 
Praktyki
Opłaty: 
  • Czesne ratalne (płatne w 10 miesięcznych ratach): 390 zł
  • Pełny koszt studiów to 3900 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ