Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki

Zapisz się

330,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących. Wśród adresatów są również osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe pedagoga szkolnego oraz kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych.

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach, takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych. 
Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną (poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”).
 

Czas

3 semestry, 363 godzin
 

Metoda

Około 75% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 25% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 
Przedmioty: 

W programie studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Sieroctwo naturalne i społeczne
Współczesne problemy pedagogiki społecznej
Rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
Wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej 
Specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych 
Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą  
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych 
Elementy terapii pedagogicznej
Technologie informacyjne w pracy nauczyciela wychowawcy 
Elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
Trening myślenia twórczego
Zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą 
Psychopedagogika niedostosowania społecznego
Podstawy profilaktyki 
Budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja 
Psychologia i profilaktyka uzależnień
Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
Moduł „Kierownik wycieczek”
Seminarium dyplomowe
Opłaty: 
  • Czesne ratalne (płatne w 10 miesięcznych ratach): 330 zł
  • Pełny koszt studiów to 3300 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ