Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Informatyka z elementami e-learningu

Zapisz się

390,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia podyplomowe Informatyka z elementami e-learningu adresujemy do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem uprawnień do nauczania przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Uczestnikami studiów Informatyka z elementami e-learningu mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia.

Cel

Celem studiów podyplomowych z zakresu Informatyki z elementami e-learningu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17). 

Czas

3 semestry, 350 godzin

Metoda

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 170 h realizowanych jest e-learningowo, na platformie zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, 180 h realizowane jest stacjonarnie, podczas zjazdów weekendowych.

Przedmioty: 

W programie studiów podyplomowych Informatyka z elementami e-learningu m.in:

Wstęp do informatyki, logarytmy
Budowa komputera i składowe zestawu komputerowego
Systemy operacyjne i programy użytkowe
Podstawy edycji tekstu i niektóre opcje zaawansowane
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Podstawy pracy z programami prezentacyjnymi
Podstawy pracy z bazami danych
Podstawy obsługi sieci Internet i poczty elektronicznej
Sieci komputerowe i administrowanie szkolną siecią komputerową
Podstawy grafiki komputerowej
Projektowane stron internetowych – edycja szkolnej witryn internetowej
Zabezpieczenia komputera przed intruzami  i użytkowanie programów antywirusowych
Multimedia w szkole – podłączanie i konfiguracja, projektowanie pomocy dydaktycznych
Podstawy programowania w języku C++
Podstawy programowanie w języku Delphi
Wstęp do programowania w języku Java
Nowoczesny typ oprogramowania – praca w tak zwanej „Chmurze”
Metodyka nauczania technologii informacyjnej
Metodyka nauczania informatyki
Wprowadzenie do e-learningu
Metodyka zdalnego nauczania
Projekt końcowy
Opłaty: 
  • Czesne miesięczne (płatne przez 10 miesięcy): 390 zł
  • Pełny koszt studiów to 3900 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ