Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

Zapisz się

412,50zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem – studia I lub II stopnia. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego i personalnego.

Cel

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla  doradców zawodowych i personalnych wyposażą  absolwentów  w  wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej  młodzieży i osób dorosłych korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto studia wyposażą słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

Czas

2 semestry, 290 godzin

Metoda

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 65% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 35% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Opłaty: 
  • Czesne płatne w 8 ratach miesięcznych: 412,5 zł
  • Pełny koszt studiów to 3300 zł
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ