Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

15 Lat PUW
Zjazd Absolwentów

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Sprawdź aktualne promocje i studiuj on-line taniej!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych aktualnych ofert promocyjnych obowiązujących w okresie rekrutacji prowadzonej w roku akademickim 2018/2019.

Zapisz się na studia on-line (hiperłącze- rekrutacja.ahe.lodz.pl) i studiuj taniej!

STUDIA ON-LINE I i II stopnia

0 ZŁ ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów oraz jej absolwentów.

RABAT 50%

 • Dla studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którzy podejmują równolegle naukę na drugim kierunku studiów. Rabat przyznawany jest do momentu ukończenia pierwszego kierunku.

RABAT 10%

 • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 20.07.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Dla absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którzy podejmują kolejne studia.
 • Dla studentów oraz kandydatów, którzy do dnia 30.09.2018 roku uiszczą jednorazowo opłatę czesnego za pełen rok studiów rozpoczynających się od października.
 • Dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3. roku życia) .

RABAT 8%

 • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 24.08.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

RABAT 5%

 • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 14.09.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Dla studentów oraz kandydatów, którzy do dnia 30.09.2018 roku uiszczą jednorazowo opłatę czesnego za semestr studiów rozpoczynających się od października.


UWAGA: Promocje nie łączą się ze sobą!


STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE

RABAT 20%

 • Dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3. roku życia), które złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 21.08.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

RABAT 15%

 • Dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty do dnia 17.07.2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

RABAT 10%

 • Dla studentów i absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.


RABAT DLA FIRM I INSTYTUCJI

 • Firma/ instytucja wysyłająca od 3 do 5 pracowników – 10% zniżki dla każdego pracownika,
 • Firma/ instytucja wysyłająca od 6 do 12 pracowników – 15% zniżki dla każdego pracownika,
 • Firma/ instytucja wysyłająca od 13 i więcej pracowników – 20% zniżki dla każdego pracownika.

UWAGA: Promocje nie łączą się ze sobą.

Zapisz się na studia on-line

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ