Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Historia - Studia Podyplomowe Online | PUW

Studia podyplomowe - Historia w szkole podstawowej i gimnazjum

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Historia w szkole podstawowej i gimnazjum
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje