Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe | PUW

Studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje