Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Inżynieria Materiałowa - Studia Techniczne | PUW

Inżynieria materiałowa

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Inżynieria materiałowa
Specjalność: 
Inżynieria dentystyczna
Rodzaj studiów: 
studia drugiego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
inżynier
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3,5 roku
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: