Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Organizacja studiów

Organizacja studiów

  • Rok akademicki: 2 semestry.
  • W trakcie semestru: zajęcia przez Internet, zjazdy konsultacyjne w siedzibie uczelni (2-3 razy).
  • Na koniec semestru: sesja egzaminacyjna, również w siedzibie uczelni (2 zjazdy egzaminacyjne). Egzaminy: tradycyjne, zdawane przed wykładowcami. Studenta obowiązuje system punktowy: zaliczenie przedmiotu to zdobycie punktów kredytowych ECTS.
  • Praca dyplomowa: każdy student Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego zobowiązany jest do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Organizacja zajęć z przedmiotów akademickich

  • Przedmiot składa się z modułów, z których każdy stanowi zamkniętą merytorycznie całość
  • Uczestnik sam decyduje, kiedy się uczy i wykonuje zadane prace
  • Precyzyjny harmonogram określa terminy rozliczania się z zadań

Komunikacja

  • Przede wszystkim asynchroniczna, niewymagająca jednoczesnej obecności wszystkich studentów — forum dyskusyjne, e-mail, obszary prac grupowych, foldery zwrotne (oddawanie prac)
  • Synchroniczna w ustalonych z uczestnikami godzinach — czat.

Jak wygląda DYPLOM?

Po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje tradycyjny dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych.