Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Studia podyplomowe - Zarządzanie projektami informatycznymi | PUW

Studia podyplomowe - Zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Zarządzanie projektami informatycznymi
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje