Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Wychowanie do życia w rodzinie

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Wychowanie do życia w rodzinie
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
stacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kategorie: