Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
stacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kategorie: