Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
stacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kategorie: