Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Filozofia w szkole z elementami metody projektów

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Filozofia w szkole z elementami metody projektów
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kategorie: