Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa | PUW

Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Edukacja dla bezpieczeństwa
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru

Studia - informacje