Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe Online | PUW

Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje