Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Politics and Management in International Environment

Politics and Management in International Environment

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Politics and Management in International Environment
Rodzaj studiów: 
studia drugiego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 lata
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru

Studia - informacje